Wyznaczone na kwiecień terminy rozpatrywania kasacji z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy pozostaną, ale ok. 110 spraw czeka na nowe izby.

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, zgodnie z nową ustawą, z dniem 3 kwietnia jest likwidowana. Tworzona jest nowa Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a sprawy, które były dotychczas rozpoznawane przez aktualną Izbę Pracy, są z mocy ustawy przyporządkowane do nowej izby.

Jak informuje Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego SN, podobnie jest z sędziami. Pozwoli to zachować ciągłość orzekania, więc w zakresie kompetencji nowej Izby, sprawy są normalnie wyznaczane. Czytaj dalej >>