Roman Giedrojć, nowy główny inspektor pracy, przedstawił w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Kontroli Państwowej obszerny raport na temat barier w przepisach, jakie utrudniają Państwowej Inspekcji Pracy skuteczne egzekwowanie przepisów.
Okazuje się, że nieuczciwe firmy nauczyły się, jak skutecznie blokować przeprowadzenie kontroli przez inspektora pracy. Jeśli kontrola się już rozpoczęła, spółka rozwiązuje wszystkie umowy zawarte z pracownikami, co pozbawia ją statusu pracodawcy i uniemożliwia zakończenie kontroli. Innym sposobem na uniknięcie kontroli jest rozwiązanie zarządu spółki i niepowołanie nowego. W takim przypadku inspektor nie może nawet zacząć kontroli, dzięki czemu firma unika wszelkiej odpowiedzialności za łamanie prawa pracy. PIP domaga się więc zmiany przepisów, która sprawi, że takie uniki nie będą już możliwe.