Najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu pokazują kolejny jego wzrost. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost o 6,2 proc. (w I kwartale 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4353,55 zł), natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału + 2,4 proc. (przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł).