– Spodziewam się, że poprawa na rynku pracy w perspektywie najbliższych kwartałów będzie kontynuowana, ale będzie ona coraz mniejsza. Stopa bezrobocia, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, będzie dalej spadać i w grudniu osiągnie 8,4 proc. – prognozuje Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole.

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 8,5 proc. Na koniec miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 348,2 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu z lipcem wskaźnik spadł o 0,1 proc. i jest obecnie na poziomie najniższym od 25 lat. Resort pracy prognozuje, że na koniec roku bezrobocie nie powinno przekroczyć 8,6 proc. Zdaniem Jakuba Borowskiego spadek poziomu stopy bezrobocia wyhamuje jednak dopiero w przyszłym roku.

Przeczytaj: Work Service: największym wyzwaniem pracodawców będzie pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanej kadry

– Jeśli porównamy spodziewaną zmianę stopy bezrobocia w grudniu przyszłego roku w stosunku do grudnia tego roku, to tej zmiany nie będzie. Innymi słowy, uważam, że przyszły rok przyniesie koniec poprawy sytuacji na rynku pracy rozumianej jako spadek stopy bezrobocia – przewiduje Jakub Borowski.

Zaznacza, że w przyszłym roku nadal spodziewany jest solidny wzrost płac realnych, które według sierpniowych danych GUS wzrosły o 5,5 proc. w ujęciu rocznym. Możliwości dalszego zmniejszania poziomu bezrobocia są jednak – zdaniem ekspertów – ograniczone, ponieważ rynek pracy nie odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców, a firmy i przedsiębiorstwa już teraz napotykają bardzo duże trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników.

– Można powiedzieć, że barierą dalszej poprawy na rynku pracy i w pewnym sensie barierą utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce jest brak wykwalifikowanej siły roboczej – tłumaczy Borowski.

Zdaniem głównego ekonomisty Crédit Agricole, brak wykwalifikowanej kadry to przeszkoda, którą trudno będzie obejść bez odpowiedniej polityki imigracyjnej, która pozwoli znaleźć pracowników z odpowiednimi kompetencjami, najlepiej odpowiadającymi na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy.