Jakie są nowe pomysły na dialog społeczny? Jak skorzystać z dialogu żeby szybciej przywrócić stabilność ekonomiczną i wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego? Czy dialog społeczny rozwija się w Europie czy wprost przeciwnie?

Te i inne pytania były tematem konferencji "Dzień dialogu społecznego" zorganizowanej w Brukseli przez PKPP Lewiatan wspólnie z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zdaniem panelistów, choć idea europejska powstała w duchu dialogu społecznego i w ciągu 20 ostatnich lat zdarzyło się wiele przykładów dobrych porozumień na poziomie UE pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi to jednak kryzys obnażył też pozorność tego dialogu i nie podejmowania zasadniczych tematów gospodarczych na poziomie europejskim. W opinii związków zawodowych kluczowe tematy dialogu to negocjacje dotyczące czasu pracy, równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia oraz bezrobocie młodzieży i związane z tym problemy ze zdobyciem kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, a także idea flexicurity i elastyczności pracy i jej bezpieczeństwa.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl