Koniunktura w styczniu 2016 r. w większości sektorów gospodarki oceniana jest przez dyrektorów przedsiębiorstw pozytywnie - podał GUS.

Jak komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie lepszym niż w grudniu, ale nieznacznie słabszym niż w styczniu 2015 r. Styczniowy portfel zamówień tak z rynku krajowego, jak i rynków zagranicznych oceniany jest przez firmy przemysłowe pesymistycznie, ale prognozy dotyczące portfela zamówień są pozytywne. To bardzo ważny, optymistyczny sygnał dla oceny możliwości wzrostu polskiej gospodarki w pierwszych miesiącach 2016 r. Ważny dlatego, że przemysł to 25 proc. wartości dodanej brutto wytwarzanej w naszej gospodarce. Ważny także dlatego, że przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia (w zeszłym roku w styczniu sygnalizowały konieczność redukcji zatrudnienia), co pozytywnie wpływać będzie na rynek pracy, bowiem w sektorze przetwórstwo przemysłowe pracuje ponad 32 proc. zatrudnionych w przedsiębiorstwach ogółem. Ważne także dlatego, że pozytywnie oceniają przyszły portfel zamówień wszystkie firmy, niezależnie od wielkości. A ogólny klimat koniunktury oceniają pozytywnie prawie wszystkie branże przemysłowe (poza odzieżową). Większość z nich uważa, że ich pozycja wobec konkurencji na rynkach krajów UE poprawia się. Możemy zatem liczyć na wzrost eksportu.

Więcej: www.konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/dyrektorzy_przedsiebiorstw_dobrze_o_koniunkturze

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 25 stycznia 2016 r.