Choroba pracownika w trakcie urlopu wypoczynkowego automatycznie przerywa urlop, jeśli pracownik zgłosi chorobę pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Takiego automatu nie ma, gdy na urlopie pracownika zachoruje jego dziecko. Jeśli ma nie więcej niż 14 lat, to zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy za czas niezbędnej opieki. Jeśli jednak dziecko zachoruje w trakcie urlopu, to przepisy nie pozwalają przesunięcia go na inny termin. Wynika to z art. 166 kodeksu pracy, który zawiera zamknięty katalog przyczyn skutkujących obowiązkiem udzielenia przez pracodawcę urlopu w późniejszym terminie. Dzieje się tak w razie choroby pracownika, jego udziału w ćwiczeniach wojskowych czy przebywania na urlopie macierzyńskim. Nie ma wśród nich choroby dziecka.

Jeśli jednak dziecko zachoruje przed wyjazdem, to może to być powód do przesunięcia urlopu. Pozwala na to art. 165 kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca musi przesunąć termin urlopu, w szczególności gdy pracownik zachoruje, jest na ćwiczeniach wojskowych lub korzysta z urlopu macierzyńskiego. Wyrażenie „w szczególności” wskazuje na otwarty katalog przyczyn obowiązkowego przesunięcia urlopu. To oznacza, że nieobecność również z innych powodów niż wskazane w tym przepisie może być przyczyną przesunięcia urlopu na inny termin.

Agnieszka Rosa