Informację ZUS IWA za 2022 r. muszą złożyć ci płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe. - Dotyczy to tych firm, w których zgłoszonych było do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku co najmniej 10 osób oraz 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego.

Czytaj również: Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus>>
Czytaj więcej w LEX: Informacja ZUS IWA za rok 2022 - komentarz praktyczny >>>

Jakie dane trzeba podać

Dokument ZUS IWA powinien zawierać informacje o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w tym przypadku w 2022 roku.

ZUS IWA Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - WZÓR DOKUMENTU >

- Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Płatnicy, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe z rzędu, do 20 kwietnia otrzymają na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki. Pozostali muszą samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Czytaj w LEX: Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe >>>

Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz na temat ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej Zakładu, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.