Firma z branży górniczej ma następujący zapis w układzie zbiorowym pracy: "Ustala się dzień 4 grudnia jako dzień wolny od pracy - "Barbórka" z prawem do wynagrodzenia. Pracownicy świadczący pracę w tym dniu otrzymują dzień wolny w innym terminie." Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego z tytułu "Barbórki" w przypadku, gdy 4 grudnia przypada w sobotę? Zgodnie z regulaminem pracy sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.


 

Jeśli układ zbiorowy pracy nie reguluje danej kwestii w sposób bardziej szczegółowy, to dzień wolny w innym terminie w zasadzie nie przysługuje. Święto branżowe nie podlega tym samym regulacjom, co święta państwowe, a więc co do zasady za święto takie przypadające w sobotę nie przysługuje inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Pracodawca może natomiast, w myśl zasady uprzywilejowania pracownika, o której mowa w art. 18 Kodeksu pracy- dalej k.p. udzielić pracownikom w zamian inny dzień wolny od pracy w tygodniu.


 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia (a od 1 stycznia 2011 r. – 6 stycznia), pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia. Zgodnie z poglądami doktryny, tylko wskazane dni mogą być uznane za święta w rozumieniu przepisów k.p. Unormowania art. 130 § 2 k.p., 1519a oraz 15110 k.p. nie dotyczą więc świąt branżowych.