Pracownik korzystał z telefonu podczas pracy na produkcji. Gdy został upomniany przez przełożonego, zaczął chodzić często do toalety i spędza tam po 15 minut kilka razy w ciągu dnia. Użytkownik LEX Kadry pyta, czy przełożony może upomnieć pracownika? Czy może nakazać mu wpisywanie się na listę wyjść i odliczać te wyjścia do toalety od czasu pracy?

Ekspert wyjaśnia:

Kodeks pracy (dalej k.p.) nie reguluje kwestii korzystania przez pracownika z toalety w czasie pracy. Oczywistym jest, że w trakcie przerwy przysługującej na mocy art. 134 k.p.*, pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem. Przepisy nie przewidują jednak dodatkowych przerw na korzystanie z toalety. Mimo to należy w tej kwestii zachować daleką ostrożność, gdyż mowa jest o czynności fizjologicznej człowieka. Pracownik może również cierpieć na dolegliwości żołądkowe czy chorobę nerek lub pęcherza.

Pracodawcy, który zakazuje pracownikowi korzystania z toalety w czasie pracy (lub nakazuje odpracować czas poświęcony na korzystanie z toalety), może być postawiony zarzut nadużycia prawa. Zgodnie bowiem z art. 8 k.p. nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Takie działanie pracodawcy może również naruszać godność pracownika i oceniać je można jako naruszenie dóbr osobistych pracownika. W konsekwencji ewentualne wyciąganie konsekwencji służbowych jedynie z tego powodu, że pracownik skorzystał z toalety w czasie pracy jest oczywiście nieuzasadnione.

----------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.