Czarne skrzynki do kopalń

Prawdopodobnie już w przyszłym roku inspektorzy nadzoru górniczego uzyskają wsparcie aparaturowe, jakiego dotąd nie mieli. Ogłoszony został przetarg na wykonanie pięciu tzw. "czarnych skrzynek". Realizacja zamówienia na dostarczenie i instalacje systemu pomiarowego, czyli autonomicznego zespołu rejestrująco-pomiarowego (AZRP) zostanie sfinansowana przez NFOŚ.

Ustawa - Prawo Geologiczne i Górnicze, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia br. rozszerza kompetencje nadzoru górniczego. Inspektorzy uzyskali m.in. prawo do prowadzenia różnego rodzaju pomiarów i badań w wyrobiskach dołowych, zarówno za pomocą przyrządów przenośnych, jak i stacjonarnych. Za pomocą przenośnych przyrządów ustalają np. stężenie metanu lub ujawniają podziemne pożary. Możliwości diagnostyczne w ocenie sytuacji w górniczych wyrobiskach zwiększy zabudowa przyrządów stacjonarnych. AZRP ma dostarczać wiedzy o stężeniach takich gazów jak: metan, siarkowodór, tlenek węgla oraz mierzyć temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza. AZPR ma zapewnić inspektorom możliwość porównywania wskazań czujników kopalnianych z wskazaniami czujników górniczej czarnej skrzynce. Ukróci to pokusę kreowania atmosfery w wyrobiskach pod zadania produkcyjne, a także zakończy spory o fałszowanie odczytów pomiarowych.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 18 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.