Compensation and benefit statement - co to takiego?
\

Z badań firm doradczych o globalnym zasięgu wynika, że pracodawcy planują położyć większy nacisk na zmiany w obszarze wynagradzania pracowników. Ma to dotyczyć głównie poprawy komunikacji funkcjonujących w firmach systemów wynagrodzeń. Okazuje się, że dobrze zaprojektowany system wynagradzania musi być odpowiednio skomunikowany, by działać sprawnie.

Jednym z narzędzi powszechnie wykorzystywanych w USA w tym celu jest tzw. compensation and benefit statement. Jest to dokument listujący całkowitą inwestycję, jaką organizacja poczyniła w pracownika. Znacznie różni się od naszych RMUA. Ma on bowiem zupełnie inny cel i zakres zawartych w nim informacji. Compensation and benefit statement sprowadza się do przedstawienia w sposób graficzny oraz opisowy wszystkich korzyści z pracy, jakie pracownik otrzymał w danym okresie, najczęściej w skali roku. Oprócz informacji dotyczących wynagrodzenia zasadniczego pracownika, są tam dane na temat premii i nagród pieniężnych oraz rodzaju i wysokości wszystkich świadczeń uzyskanych przez pracownika np. medyczne, ubezpieczenia NW, włączając w to także świadczenia o charakterze szkoleniowym, elastyczny czas pracy etc.

Więcej: www.hrstandard.pl/2014/09/29/czym-jest-compensation-and-benefit-statement

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 30 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.