Co jest najważniejsze dla pracowników? Kanada i USA
\

Według badania przeprowadzonego przez firmę Intelligent Office na 3000 pracowników w Kanadzie i USA, to co jeszcze kiedyś uchodziło za benefit lub luksus, teraz decyduje o tym, czy pracownik lubi swoją pracę i czy w niej pozostanie.

Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że potrzebuje znalezienia równowagi pomiędzy stylem życia typu „work hard/play hard”.

To co cenią sobie współcześni pracownicy to: elastyczne godziny i miejsca pracy, mobilność i niezależność. Wymienione czynniki sprawiają, że pracownik może poczuć satysfakcję z pracy.

70% ankietowanych przyznało, że mają możliwość pracy z różnych miejsc.

Jedna trzecia ankietowanych spędza przynajmniej godzinę dziennie korzystając z social media.

65% pracowników wymaga aby mieć dostęp do poczty i dokumentów służbowych zawsze, z każdego miejsca. 61% ankietowanych chce korzystać z urządzeń bardziej mobilnych niż laptop, a 30% chciałoby używać w pracy własnych, bardziej nowoczesnych urządzeń.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/18278-flexibility-mobility-independence-important-to-workers-survey

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.