- CIR informuje:

Nieprawdą jest, że premier Donald Tusk przyznał sobie "25 tysięcy złotych premii w 2011 roku" jak pisze dzisiejszy "Super Express". Prezes Rady Ministrów nie otrzymał w 2011 roku żadnej premii.

Różnica w wynagrodzeniach premiera w 2011 i 2010 roku wynika z faktu, że otrzymał on wypłacaną automatycznie (po 30 latach pracy zawodowej) nagrodę jubileuszową. Wypłacono ją w grudniu 2011 r. Nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy zawodowej wypłacana jest automatycznie (równowartość 1,5 pensji) zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 79, poz. 430) oraz z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) – o jej przyznaniu nie decyduje Prezes Rady Ministrów. Podobne nagrody jubileuszowe otrzymywali także poprzedni premierzy i ministrowie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ stav/