Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, nasz system walki z bezrobociem jest nieracjonalny, gdyż wymusza wystawianie milionów niepotrzebnych dokumentów, wezwań do stawienia się w urzędzie czy skierowań na rozmowy kwalifikacyjne.

Taniej byłoby przyznać wszystkim po prostu automatycznie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Urzędy pracy zajęłyby się wtedy osobami, które faktycznie szukają pracy i potrzebują pomocy – proponuje Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan.

Więcej na http://www.rp.pl