Kampania jest odpowiedzią na ważny problem społeczny. Od stycznia do czerwca tego roku zanotowano ogółem 38 428 wypadków, w tym 22 śmiertelne, przy pracy w przetwórstwie przemysłowym. Jak zauważyli specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy większości wypadkom można było zapobiec dzięki przestrzeganiu przepisów BHP. Często to właśnie nieuwaga, lekkomyślność i niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa stanowią poważną przyczynę wypadków, także tych śmiertelnych. 
W ramach działań promujących zmianę zachowań w przetwórstwie przemysłowym wyprodukowano 30-sekundowy spot. Jego bohaterom udaje się uniknąć zagrożeń pomimo ewidentnej niefrasobliwości i roztargnieniu. Film reklamowy jest emitowany w telewizji publicznej i stacjach prywatnych od 17 września. 
Spot można obejrzeć pod adresem: SPOT