Już po raz piętnasty uczniowie z zakładów rzemieślniczych wzięli udział w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. W finale, który odbył się 19 maja 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, najlepiej poradziła sobie Klaudia Liwosz, reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie.

Rywalizacja uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych oraz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu ma na celu pogłębienie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy. Pytania konkursowe obejmują nie tylko zagadnienia objęte podstawą programową kształcenia w danym zawodzie, lecz także psychologię pracy, ergonomię, zasady udzielania pierwszej pomocy czy techniczne bezpieczeństwo pracy. Uczniowie najpierw walczą w regionach, a następnie najlepsi tworzą dwuosobowe zespoły reprezentujące poszczególne izby rzemieślnicze i stają w szranki w zmaganiach na poziomie ogólnopolskim.

Podczas finału nagrody najlepszym uczestnikom wręczali: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Oboje podkreślali, że już sam udział w ogólnopolskim finale czyni wszystkich uczestników wygranymi, a wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu jest nie do przecenienia.

Zdobywczyni głównej nagrody Klaudia Liwosz przygotowuje się do pracy w zawodzie fryzjera. Laureat drugiego miejsca Wawrzyniec Szczepkowski ze Szczecina zamierza być mechanikiem samochodowym, a Elżbieta Pietralczyk z Kalisza, która zajęła trzecie miejsce, podobnie jak zwyciężczyni uczy się zawodu fryzjera. W rywalizacji zespołowej najlepiej wypadli reprezentanci Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, na kolejnych miejscach uplasowały się izby rzemieślnicze z Rzeszowa i Kalisza.

Prace uczestników sprawdzała komisja w składzie: Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Artur Sobota, kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji GIP, Izabela Waga, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Nadzoru GIP, Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego oraz jej zastępca Andrzej Stępnikowski.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 25 maja 2015 r.