Z ankiety dotyczącej problemów zdrowotnych związanych z pracą, przeprowadzonej w 2007 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że najpowszechniejszą dolegliwością (prawie 67% respondentów) są schorzenia układu szkieletowo-mięśniowego. Najczęściej z bólami kości, mięśni i stawów borykają się rolnicy, leśnicy i rzemieślnicy. Drugie miejsce zajmują problemy z układem krążenia (ok. 25%). W dalszej kolejności wskazywano na bóle głowy, przemęczenie oczu, stres i niepokój. Z ankiety wynika również, że grupą zawodową najbardziej zagrożoną wypadkami są robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Najczęściej ofiarami wypadków przy pracy padają pracownicy z wykształceniem zawodowym zasadniczym, najrzadziej zaś ci z wykształceniem średnim i wyższym. Konsekwencją wypadków przy pracy jest absencja chorobowa poszkodowanych, trwająca zwykle od jednego do trzech miesięcy (26,3% wypadków).

Wśród czynników niekorzystnie oddziałujących na samopoczucie lub zdrowie fizyczne pracowników, najczęściej wymieniano nadmierne obciążenie pracą i presję czasu, dalsze miejsca zajęły przemoc (zagrożenie przemocą) i nękanie lub zastraszanie. Wśród zagrożeń fizycznych była to niewłaściwa postawa, wysiłek fizyczny, ryzyko wystąpienia wypadku oraz hałas i drgania.

Źródło: Kazimierz Sarnecki, Przyjaciel przy pracy 2008, nr 11