27% badanych chęć zmiany pracy uzasadnia brakiem rozwoju swojej kariery. Tyle samo ankietowanych podaje niesatysfakcjonujące zarobki. W ankiecie udział wzięło prawie 20 tys. pracowników i pracodawców. Okazuje się, że te dwie strony zupełnie inaczej rozumieją swoje potrzeby i oczekiwania.

Zobacz: Męcina: rynek pracownika skłoni do zatrudniania długotrwale bezrobotnych

67% pracowników liczy na podwyżkę w przyszłym roku, ale tylko 22% pracodawców planuje podwyżki na poziomie 2,5%. Prawie jedna czwarta pracowników (24%) uważa, że równowaga praca-życie jest bardzo ważna, podczas gdy pogląd ten popiera zaledwie 13% pracodawców. 15% pracowników twierdzi, że lokalizacja miejsca pracy ma kluczowe znaczenie, natomiast podobne zdanie ma tylko 6% pracodawców.

Źródło: CIPD