W tamtym roku wynik wyniósł 19 proc. - można więc mówić o wzroście tego wskaźnika. 32 proc. pracowników byłaby skłonna podjąć taki krok, 24 proc. wolałoby nie, a 19 proc. zrobiłoby to bardzo niechętnie. 45 proc. twierdzi także, że podjęłoby taka decyzję, jeżeli korzyści byłyby naprawdę większe niż w obecnej pracy. 41 proc. deklaruje przedsięwzięcie takiego kroku o ile pracodawca pomógłby znaleźć pracę także dla partnera. 42 proc. pracowników stwierdza też, że kraj przeznaczenia byłby kluczowym czynnikiem podjęcia takiej decyzji. Oto lista krajów, w których chcieliby pracować ankietowani:
USA - 34 proc.
UK - 22 proc.
Australia - 20 proc.
Kanada - 20 proc.
Szwajcaria - 16 proc.
Niemcy - 15 proc.

Więcej: http://www.hrreporter.com/articleview/16511-one-half-of-canadian-workers-would-consider-international-assignment-survey