Światowy Kongres Gorniczy stanowi platformę wymiany dla ludzi nauki i różnych gałęzi przemysłu, związanych z pozyskiwaniem bogactw mineralnych ziemi (m.in. przedsiębiorców górniczych, producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa, instytucji naukowych, biur projektowych, organów nadzoru górniczego). Jego inicjatorem był polski naukowiec i inżynier górnik prof. Bolesław Krupiński.
Podczas Kongresu delegacja Wyższego urzędu Górniczego wygłosiła referat pt. "Projekty badawcze w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach realizowane na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego".