15 listopada - wypłata podwyżek dla funkcjonariuszy
\

W dniu 15 listopada 2012 r. będą wypłacane podwyżki dla funkcjonariuszy. Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych konieczne do wypłaty podwyżek po 300 zł miesięcznie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wcześniej minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów o środki przeznaczone na wypłatę podwyżek po 300 zł (brutto) miesięcznie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Łącznie podwyżki otrzyma około 46,5 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSW. Policjanci i żołnierze otrzymali podwyżki w lipcu 2012 r. Aby umożliwić podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW, musiały zostać przygotowane rozporządzenia Rady Ministrów i ministra spraw wewnętrznych. Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 i 31 października 2012 r., a wejdą w życie po 14 dniach od daty publikacji. Dlatego dopiero po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, czyli 15 listopada 2012 r., będzie możliwa wypłata pieniędzy. Na podwyżki dla trzech służb podległych MSW oraz Służby Więziennej (podlegającej Ministerstwu Sprawiedliwości) zostanie przeznaczonych łącznie 76 mln 160 tys. zł. Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. funkcjonariuszy BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej - 4280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4204 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.