Ustalenie wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

UCHWAŁA Nr 28/2024 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.
§  1. 
Ustala się wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, dla wyborów do rad gmin w gminach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 
Ustala się wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, dla wyborów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz w miastach na prawach powiatu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§  3. 
Ustala się wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, dla wyborów do rad dzielnic m. st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§  4. 
Ustala się wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, dla wyborów do rad powiatów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  5. 
Ustala się dla wyborów do sejmików województw:
1)
wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu/okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
2)
wzór protokołu z wyborów do sejmiku województwa wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  6. 
Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  7. 
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
§  8. 
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§  9. 
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku ponownego głosowania, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.
§  10. 
Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy w ponownym głosowaniu kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.
§  11. 
Ustala się wzory zaświadczeń o wyborze:
1)
na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;
2)
na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały;
3)
na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały;
4)
na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.
§  12. 
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 967).
§  13. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA *  W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

Załącznik  *

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA *  W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

Załącznik  *

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

Załącznik 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYBORY DO RADY POWIATU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

Załącznik 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO) *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

Załącznik 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA /POWIATU/DZIELNICY M.ST. WARSZAWY/ POWIATU/ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA *

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *  (Art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *  PONOWNE GŁOSOWANIE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *  PONOWNE GŁOSOWANIE (Art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA *

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAŚWIADCZENIE

* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.
* Niepotrzebne skreślić lub pominąć.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.98

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustalenie wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Data aktu: 23/01/2024
Data ogłoszenia: 08/02/2024
Data wejścia w życie: 23/01/2024