Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 maja 2024 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

nr rej. 211/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz zaangażowanie w sferze przeciwdziałania skutkom SARS-CoV-2:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ładny Jerzy Robert,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Horban Andrzej Jerzy Władysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, za działalność społeczną

3. Czauderna Piotr Stefan,

za wybitne zasługi w pracy badawczej nad historią Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, za zasługi w pracy duszpasterskiej

4. ks. bp Socha Paweł,

za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji i transportu, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

5. Szarata Andrzej Rafał,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

6. Zarębski Janusz Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

7. Gujski Mariusz Adam,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej turystyki i przedsiębiorczości

8. Matiaszczyk Artur Wojciech,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu prawdy historycznej, za działalność naukową

9. Partacz Czesław,

za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji i transportu

10. Szałkowski Mariusz Zenon,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody i propagowania ekologii

11. Szwed Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

12. Skucha Wojciech Józef,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej, za działalność naukową i organizacyjną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Domańska Ewa Helena,

14. Korytko Andrzej,

15. Litwiński Robert,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej, za osiągnięcia w działalności naukowej, społecznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Rachuba Andrzej Wojciech,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Kuklo Cezary,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Mikulski Krzysztof Jan.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024