Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2024 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 118/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kubowicz Zdzisław Julian,

2. Młyński Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Drabina Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Parchański Leszek Józef,

5. Zborowski Marcin Jan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bednarski Jacek Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bocian Marek Bogusław,

8. Mitura Anna Patrycja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej

9. Ogórek Zenon Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej, za zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową

10. Witek Mirosław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Miś Jerzy Kazimierz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

12. Krawczyk Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej i oświatowej

13. Podwika Zofia Wiesława,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

14. Tracka-Samborska Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

15. Godyń Przemysław,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w upamiętnianie historii Polski:

16. Kozłowski Janusz Paweł,

17. Mikołajek Maria Dorota,

18. Stawoski Jacek Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

19. Piotrowska Anna,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w rozwój kultury i sztuki

20. Nowak Jacek Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

21. ks. Pietrasik Ryszard Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Rogowska Barbara Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Stawarz Barbara Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

24. Bęben Arkadiusz Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

25. Borowicz Sylwester Miki,

26. Kulig Przemysław Łukasz,

27. Ździebko Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

28. Gościk Wieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

29. Rysiejko Alicja.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.315

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 26/03/2024
Data ogłoszenia: 18/04/2024