Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 marca 2024 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 82/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

1. insp. Jakubowski Wojciech Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

2. Kawecki Andrzej Józef,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

3. Witek Monika,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. ks. Majda Czesław Józef,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

5. Gajewicz Maciej Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

6. Pochylska Weronika Zofia,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Klimas Wiesław,

8. Marek Jan,

9. Rączkowski Antoni Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Gorgosz Agnieszka Katarzyna,

11. Jurek Józef,

12. Michalik Dorota Paulina,

13. Paszta Mateusz Jakub,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Aleksiejczuk Anna,

15. Kalinowska Roksana,

16. Kubajewska Julia,

17. Otto Agnieszka,

18. Puchalska Anna,

19. Reduta-Pieczywek Marta,

20. Rutkowska-Roszkowska Dorota,

21. Średziński Rafał,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Bzymek Teresa,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Cupriak Jarosław Andrzej,

24. Gryc Monika Barbara,

25. Wroniszewska Alicja Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Grad Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Żuchliński Zygmunt Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Auguścik Łukasz.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.305

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 05/03/2024
Data ogłoszenia: 17/04/2024