Komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 lutego 2024 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 406 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r., przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Bezpartyjni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI;

- skrót nazwy: KW BEZPARTYJNI;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Piotr Stanisław Bakun;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Paweł Jakowicki;

- siedziba Komitetu: ul. Władysława Lercha 5, 05-152 Czosnów;

Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

- skrót nazwy: KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Tomasz Dominik Ochocki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Waldemar Drzemicki;

- siedziba Komitetu: ul. Kościuszki 12, 59-300 Lubin;

Normalna Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY NORMALNA POLSKA;

- skrót nazwy: KW NORMALNA POLSKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Barbara Stolarska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dawid Krzysztof Matlakiewicz;

- siedziba Komitetu: ul. Kazimierza Kruczkowskiego 1B/5, 81-597 Gdynia;

Normalny Kraj

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ;

- skrót nazwy: KW NORMALNY KRAJ;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Wiesław Lewicki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Krzysztof Nagrabski;

- siedziba Komitetu: ul. Rabsztyńska 15/3, 01-143 Warszawa;

PolExit

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLEXIT;

- skrót nazwy: KW POLEXIT;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Stanisław Józef Żółtek;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Halina Irena Żółtek;

- siedziba Komitetu: ul. Lotnicza 10, 31-462 Kraków;

Polska 2050

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKA 2050;

- skrót nazwy: KW POLSKA 2050;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Tomasz Polisiakiewicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Paweł Osiecki;

- siedziba Komitetu: ul. Wiśniowa 2/1, 64-000 Kościan;

Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW;

- skrót nazwy: KW PL!SP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Mariusz Milecki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Artur Chabło;

- siedziba Komitetu: ul. Woronicza 78/195, 02-640 Warszawa;

Prawica Rzeczypospolitej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ;

- skrót nazwy: KW PRAWICA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Lech Marek Łuczyński;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Irena Aleksandra Martyńska;

- siedziba Komitetu: Warszawa, ul. Widoczna 85, 04-661 Warszawa-Wawer;

Prawo i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

- skrót nazwy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Piotr Milowański;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Tomasz Bartczak;

- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Ruch Jedności Polaków

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY RUCH JEDNOŚCI POLAKÓW;

- skrót nazwy: KW RUCH JEDNOŚCI POLAKÓW;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Maciej Osiej;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Maria Mirosława Olszak;

- siedziba Komitetu: ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 19/4, 08-110 Siedlce;

Ruch Naprawy Polski

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI;

- skrót nazwy: KW RUCH NAPRAWY POLSKI;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Romuald Starosielec;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jadwiga Smoszyńska;

- siedziba Komitetu: ul. Mostowa 16/18 m. 9, 00-260 Warszawa;

Ruch Narodowy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA PROPOLSKA;

- skrót nazwy: KW KONFEDERACJA PROPOLSKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Patryk Dawid Górski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Radosław Piotr Wawer;

- siedziba Komitetu: ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa;

Samoobrona

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA;

- skrót nazwy: KW SAMOOBRONA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Jan Perkowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ewa Frankowska;

- siedziba Komitetu: ul. Rynek Mickiewicza 1, 18-218 Sokoły;

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

- skrót nazwy: KW SAMOOBRONA RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Krzysztof Wojciechowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Beata Hanna Prokopczyk;

- siedziba Komitetu: ul. Baborowska 7/57, 01-464 Warszawa;

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP;

- skrót nazwy: KW OJCOWIZNA RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marian Henryk Pałasz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Mirosława Cecylia Nowak;

- siedziba Komitetu: ul. Piłsudskiego 8/10, 35-074 Rzeszów;

Stronnictwo Pracy

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO PRACY;

- skrót nazwy: KW STRONNICTWO PRACY;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Jan Strzeżek;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Stanisław Romańczuk;

- siedziba Komitetu: ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa;

Suwerenna Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SUWERENNA POLSKA;

- skrót nazwy: KW SUWERENNA POLSKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marcin Romanowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ewa Grażyna Myśliwiec;

- siedziba Komitetu: ul. Grażyny 13/9, 02-548 Warszawa;

Ślonzoki Razem

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM;

- skrót nazwy: KW ŚLONZOKI RAZEM;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Romuald Roczniok;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ireneusz Stanisław Synowiec;

- siedziba Komitetu: al. Bojowników o Wolność i Demokrację 46, 41-506 Chorzów;

Wolna Europa

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WOLNA EUROPA;

- skrót nazwy: KW WOLNA EUROPA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Katarzyna Lidia Matlakiewicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Piotr Henryk Maślanka;

- siedziba Komitetu: ul. Asnyka 5, 34-325 Łodygowice;

Wolni i Solidarni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI;

- skrót nazwy: KW WOLNI I SOLIDARNI;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Maciej Franciszek Kusior;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dariusz Franciszek Czarniak;

- siedziba Komitetu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 12-100 Szczytno;

Związek Słowiański

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO;

- skrót nazwy: KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Włodzimierz Rynkowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Rynkowska;

- siedziba Komitetu: ul. Jaworzyńska 8/10, 00-634 Warszawa;

2) koalicji partii politycznych:

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA;

- skrót nazwy: KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Grzegorz Wójtowicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Łukasz Pawełek;

- partie polityczne tworzące koalicję: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni;

- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA;

- skrót nazwy: KKW LEWICA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Maciej Konieczny;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Ewa Araźna;

- partie polityczne tworzące koalicję: Lewica Razem, Nowa Lewica, Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna;

- siedziba Komitetu: ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE;

- skrót nazwy: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Mariusz Władysław Miętus;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Elżbieta Kurowska;

- partie polityczne tworzące koalicję: Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni;

- siedziba Komitetu: ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa;

3) organizacji:

Koalicja Samorządowa Ok Samorząd

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD;

- skrót nazwy: KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marcin Andrzej Gregorczyk;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Sławomira Anna Hussakowska;

- siedziba Komitetu: ul. Szumin 6, 62-800 Tarnowo Podgórne;

Ogólnopolska Federacja "Bezpartyjni i Samorządowcy"

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA "BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY";

- skrót nazwy: KW "BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY";

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Damian Jarosław Lewczuk;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Marzena Barbara Kruczek;

- siedziba Komitetu: ul. Biskupia 48C/16, 04-216 Warszawa;

Safe Next Generation - Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY SAFE NEXT GENERATION - BEZPIECZNE POKOLENIE OBYWATELSKIE;

- skrót nazwy: KW NEXT GENERATION;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Maria Anna Nastek Hyra;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jarosław Eugeniusz Hyra;

- siedziba Komitetu: ul. Walerego Eljasza Radzikowskiego 106/16, 31-315 Kraków;

Stowarzyszenie Bezpartyjni i Niezależni

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI;

- skrót nazwy: KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Konrad Więch;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Hanna Karcz;

- siedziba Komitetu: ul. Warszawska 21/33, 25-512 Kielce;

STOWARZYSZENIE "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY"

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY";

- skrót nazwy: KW STOWARZYSZENIE "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY";

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Natalia Maria Kruczek;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Magdalena Juzyszyn;

- siedziba Komitetu: ul. Tadeusza Kościuszki 12/7, 59-300 Lubin;

Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LEWICY DEMOKRATYCZNEJ;

- skrót nazwy: KW SLD;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Gabriela Katarzyna Muller-Kukulska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Artur Szczech;

- siedziba Komitetu: al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra;

Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELE I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

- skrót nazwy: KW STOWARZYSZENIE OBYWATELE I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Wojciech Papis;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jakub Maciejewski;

- siedziba Komitetu: ul. Władysława Lercha 5/5, 05-152 Czosnów;

Stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ODNOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

- skrót nazwy: KW ODNOWA RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Sebastian Warlikowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Patryk Czesław Kołodyński;

- siedziba Komitetu: ul. Wiejska 7/15, 00-480 Warszawa;

Zdrowa Polska

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY ZDROWA POLSKA;

- skrót nazwy: KW ZDROWA POLSKA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Zbigniew Jan Litke;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Aleksandra Maria Pośpiech;

- siedziba Komitetu: ul. Ks. Ludwika Tunkla 153/4, 41-707 Ruda Śląska;

4) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

- skrót nazwy: KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Witold Sławomir Tumanowicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Roman Łazarski;

- siedziba Komitetu: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa;

o utworzeniu komitetu wyborczego - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM - TRZECIA DROGA;

- skrót nazwy: KWW PSL TRZECIA DROGA;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Krzysztof Filiński;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Kamil Michał Kozłowski;

- siedziba Komitetu: ul. Erazma Ciołka 15/302, 01-445 Warszawa.

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.163

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Data aktu: 19/02/2024
Data ogłoszenia: 23/02/2024