Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczest ników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 5,23
> 5 do 8,5 lat 4,94
> 8,5 lat 4,86
dolar australijski AUD 4,67
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 4,76
> 5 do 8,5 lat 4,32
> 8,5 lat 4,15
dolar nowozelandzki NZD 5,62
euro ≤ 5 lat EUR 3,56
> 5 do 8,5 lat 3,46
> 8,5 lat 3,45
forint węgierski HUF 9,94
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 2,28
> 5 do 8,5 lat 2,35
> 8,5 lat 2,40
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 4,38
> 5 do 8,5 lat 4,35
> 8,5 lat 4,41
jen japoński ≤ 5 lat JPY 1,00
> 5 do 8,5 lat 1,21
> 8,5 lat 1,40
korona czeska ≤ 5 lat CZK 5,94
> 5 do 8,5 lat 5,69
> 8,5 lat 5,62
korona duńska ≤ 5 lat DKK 4,08
> 5 do 8,5 lat 3,83
> 8,5 lat 3,73
korona norweska NOK 4,38
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 3,58
> 5 do 8,5 lat 3,45
> 8,5 lat 3,42
won koreański KRW 4,47
złoty polski PLN 7,22

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 4,86 4,86
≥ 11 do 12 lat 4,86 4,86
> 12 do 13 lat 5,03 5,06
> 13 do 14 lat 4,99 5,03
> 14 do 15 lat 4,99 5,03
> 15 do 16 lat 5,00 4,99
> 16 do 17 lat 5,05 4,99
> 17 do 18 lat 5,05 4,95
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 4,15 4,15
≥ 11 do 12 lat 4,15 4,15
> 12 do 13 lat 4,35 4,35
> 13 do 14 lat 4,36 4,35
> 14 do 15 lat 4,36 4,35
> 15 do 16 lat 4,42 4,36
> 16 do 17 lat 4,47 4,36
> 17 do 18 lat 4,47 4,37
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 5,62 5,62
≥ 11 do 12 lat 5,62 5,62
> 12 do 13 lat 5,82 5,82
> 13 do 14 lat 5,82 5,82
> 14 do 15 lat 5,82 5,82
> 15 do 16 lat 5,89 5,82
> 16 do 17 lat 5,94 5,82
> 17 do 18 lat 5,94 5,84
euro < 11 lat EUR 3,45 3,45
≥ 11 do 12 lat 3,45 3,45
> 12 do 13 lat 3,65 3,65
> 13 do 14 lat 3,65 3,65
> 14 do 15 lat 3,65 3,65
> 15 do 16 lat 3,71 3,65
> 16 do 17 lat 3,76 3,65
> 17 do 18 lat 3,76 3,66
frank szwajcarski < 11 lat CHF 2,40 2,40
≥ 11 do 12 lat 2,40 2,40
> 12 do 13 lat 2,62 2,60
> 13 do 14 lat 2,63 2,62
> 14 do 15 lat 2,63 2,62
> 15 do 16 lat 2,70 2,63
> 16 do 17 lat 2,75 2,63
> 17 do 18 lat 2,75 2,65
funt brytyjski < 11 lat GBP 4,41 4,41
≥ 11 do 12 lat 4,41 4,41
> 12 do 13 lat 4,66 4,61
> 13 do 14 lat 4,71 4,66
> 14 do 15 lat 4,71 4,66
> 15 do 16 lat 4,81 4,71
> 16 do 17 lat 4,86 4,71
> 17 do 18 lat 4,86 4,76
jen japoński < 11 lat JPY 1,40 1,40
≥ 11 do 12 lat 1,40 1,40
> 12 do 13 lat 1,70 1,60
> 13 do 14 lat 1,71 1,70
> 14 do 15 lat 1,71 1,70
> 15 do 16 lat 1,88 1,71
> 16 do 17 lat 1,93 1,71
> 17 do 18 lat 1,93 1,83
korona czeska < 11 lat CZK 5,62 5,62
≥ 11 do 12 lat 5,62 5,62
> 12 do 13 lat 5,78 5,82
> 13 do 14 lat 5,72 5,78
> 14 do 15 lat 5,72 5,78
> 15 do 16 lat 5,76 5,72
> 16 do 17 lat 5,81 5,72
> 17 do 18 lat 5,81 5,71
korona duńska < 11 lat DKK 3,73 3,73
≥ 11 do 12 lat 3,73 3,73
> 12 do 13 lat 3,93 3,93
> 13 do 14 lat 3,92 3,93
> 14 do 15 lat 3,92 3,93
> 15 do 16 lat 4,01 3,92
> 16 do 17 lat 4,06 3,92
> 17 do 18 lat 4,06 3,96
korona norweska < 11 lat NOK 4,38 4,38
≥ 11 do 12 lat 4,38 4,38
> 12 do 13 lat 4,58 4,58
> 13 do 14 lat 4,58 4,58
> 14 do 15 lat 4,58 4,58
> 15 do 16 lat 4,63 4,58
> 16 do 17 lat 4,68 4,58
> 17 do 18 lat 4,68 4,58
korona szwedzka < 11 lat SEK 3,42 3,42
≥ 11 do 12 lat 3,42 3,42
> 12 do 13 lat 3,57 3,62
> 13 do 14 lat 3,54 3,57
> 14 do 15 lat 3,54 3,57
> 15 do 16 lat 3,62 3,54
> 16 do 17 lat 3,67 3,54
> 17 do 18 lat 3,67 3,57
won koreański < 11 lat KRW 4,47 4,47
≥ 11 do 12 lat 4,46 4,46
> 12 do 13 lat 4,66 4,66
> 13 do 14 lat 4,65 4,66
> 14 do 15 lat 4,65 4,66
> 15 do 16 lat 4,70 4,65
> 16 do 17 lat 4,75 4,65
> 17 do 18 lat 4,75 4,65
złoty polski < 11 lat PLN 7,22 7,22
≥ 11 do 12 lat 7,23 7,23
> 12 do 13 lat 7,42 7,43
> 13 do 14 lat 7,42 7,42
> 14 do 15 lat 7,42 7,42
> 15 do 16 lat 7,49 7,42
> 16 do 17 lat 7,54 7,42
> 17 do 18 lat 7,54 7,44
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.264

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 13/03/2023
Data ogłoszenia: 14/03/2023
Data wejścia w życie: 15/03/2023