Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczest ników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 5,23
> 5 do 8,5 lat 4,94
> 8,5 lat 4,86
dolar australijski AUD 4,67
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 4,76
> 5 do 8,5 lat 4,32
> 8,5 lat 4,15
dolar nowozelandzki NZD 5,62
euro ≤ 5 lat EUR 3,56
> 5 do 8,5 lat 3,46
> 8,5 lat 3,45
forint węgierski HUF 9,94
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 2,28
> 5 do 8,5 lat 2,35
> 8,5 lat 2,40
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 4,38
> 5 do 8,5 lat 4,35
> 8,5 lat 4,41
jen japoński ≤ 5 lat JPY 1,00
> 5 do 8,5 lat 1,21
> 8,5 lat 1,40
korona czeska ≤ 5 lat CZK 5,94
> 5 do 8,5 lat 5,69
> 8,5 lat 5,62
korona duńska ≤ 5 lat DKK 4,08
> 5 do 8,5 lat 3,83
> 8,5 lat 3,73
korona norweska NOK 4,38
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 3,58
> 5 do 8,5 lat 3,45
> 8,5 lat 3,42
won koreański KRW 4,47
złoty polski PLN 7,22

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 4,86 4,86
≥ 11 do 12 lat 4,86 4,86
> 12 do 13 lat 5,03 5,06
> 13 do 14 lat 4,99 5,03
> 14 do 15 lat 4,99 5,03
> 15 do 16 lat 5,00 4,99
> 16 do 17 lat 5,05 4,99
> 17 do 18 lat 5,05 4,95
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 4,15 4,15
≥ 11 do 12 lat 4,15 4,15
> 12 do 13 lat 4,35 4,35
> 13 do 14 lat 4,36 4,35
> 14 do 15 lat 4,36 4,35
> 15 do 16 lat 4,42 4,36
> 16 do 17 lat 4,47 4,36
> 17 do 18 lat 4,47 4,37
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 5,62 5,62
≥ 11 do 12 lat 5,62 5,62
> 12 do 13 lat 5,82 5,82
> 13 do 14 lat 5,82 5,82
> 14 do 15 lat 5,82 5,82
> 15 do 16 lat 5,89 5,82
> 16 do 17 lat 5,94 5,82
> 17 do 18 lat 5,94 5,84
euro < 11 lat EUR 3,45 3,45
≥ 11 do 12 lat 3,45 3,45
> 12 do 13 lat 3,65 3,65
> 13 do 14 lat 3,65 3,65
> 14 do 15 lat 3,65 3,65
> 15 do 16 lat 3,71 3,65
> 16 do 17 lat 3,76 3,65
> 17 do 18 lat 3,76 3,66
frank szwajcarski < 11 lat CHF 2,40 2,40
≥ 11 do 12 lat 2,40 2,40
> 12 do 13 lat 2,62 2,60
> 13 do 14 lat 2,63 2,62
> 14 do 15 lat 2,63 2,62
> 15 do 16 lat 2,70 2,63
> 16 do 17 lat 2,75 2,63
> 17 do 18 lat 2,75 2,65
funt brytyjski < 11 lat GBP 4,41 4,41
≥ 11 do 12 lat 4,41 4,41
> 12 do 13 lat 4,66 4,61
> 13 do 14 lat 4,71 4,66
> 14 do 15 lat 4,71 4,66
> 15 do 16 lat 4,81 4,71
> 16 do 17 lat 4,86 4,71
> 17 do 18 lat 4,86 4,76
jen japoński < 11 lat JPY 1,40 1,40
≥ 11 do 12 lat 1,40 1,40
> 12 do 13 lat 1,70 1,60
> 13 do 14 lat 1,71 1,70
> 14 do 15 lat 1,71 1,70
> 15 do 16 lat 1,88 1,71
> 16 do 17 lat 1,93 1,71
> 17 do 18 lat 1,93 1,83
korona czeska < 11 lat CZK 5,62 5,62
≥ 11 do 12 lat 5,62 5,62
> 12 do 13 lat 5,78 5,82
> 13 do 14 lat 5,72 5,78
> 14 do 15 lat 5,72 5,78
> 15 do 16 lat 5,76 5,72
> 16 do 17 lat 5,81 5,72
> 17 do 18 lat 5,81 5,71
korona duńska < 11 lat DKK 3,73 3,73
≥ 11 do 12 lat 3,73 3,73
> 12 do 13 lat 3,93 3,93
> 13 do 14 lat 3,92 3,93
> 14 do 15 lat 3,92 3,93
> 15 do 16 lat 4,01 3,92
> 16 do 17 lat 4,06 3,92
> 17 do 18 lat 4,06 3,96
korona norweska < 11 lat NOK 4,38 4,38
≥ 11 do 12 lat 4,38 4,38
> 12 do 13 lat 4,58 4,58
> 13 do 14 lat 4,58 4,58
> 14 do 15 lat 4,58 4,58
> 15 do 16 lat 4,63 4,58
> 16 do 17 lat 4,68 4,58
> 17 do 18 lat 4,68 4,58
korona szwedzka < 11 lat SEK 3,42 3,42
≥ 11 do 12 lat 3,42 3,42
> 12 do 13 lat 3,57 3,62
> 13 do 14 lat 3,54 3,57
> 14 do 15 lat 3,54 3,57
> 15 do 16 lat 3,62 3,54
> 16 do 17 lat 3,67 3,54
> 17 do 18 lat 3,67 3,57
won koreański < 11 lat KRW 4,47 4,47
≥ 11 do 12 lat 4,46 4,46
> 12 do 13 lat 4,66 4,66
> 13 do 14 lat 4,65 4,66
> 14 do 15 lat 4,65 4,66
> 15 do 16 lat 4,70 4,65
> 16 do 17 lat 4,75 4,65
> 17 do 18 lat 4,75 4,65
złoty polski < 11 lat PLN 7,22 7,22
≥ 11 do 12 lat 7,23 7,23
> 12 do 13 lat 7,42 7,43
> 13 do 14 lat 7,42 7,42
> 14 do 15 lat 7,42 7,42
> 15 do 16 lat 7,49 7,42
> 16 do 17 lat 7,54 7,42
> 17 do 18 lat 7,54 7,44
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.264

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 13/03/2023
Data ogłoszenia: 14/03/2023
Data wejścia w życie: 15/03/2023