Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 506/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych:

za zasługi w działalności na rzecz górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bukowska Mirosława Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Rajwa Sylwester Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Krzemień Alicja Zdzisława,

4. Rachwał Waldemar Zdzisław,

5. Siwek Sławomir Przemysław,

6. Walentek Andrzej Jarosław,

7. Więckowski Marek Jan,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, za pielęgnowanie górniczych tradycji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Wiewiórka Wiesław Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Zuski Zygmunt Julian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Dela Beata Zofia,

11. Rutka Stanisław Józef,

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Górska Elżbieta Jolanta,

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności naukowo-badawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Świątkowski Bartosz Stanisław,

na wniosek Ministra Infrastruktury:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Marzec Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Cebula Tomasz Sebastian,

16. Karpiel Piotr Jan,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój transportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Wojtanowicz Jerzy Stanisław,

na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój statystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Pietrusiewicz Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kamyk Anna,

20. Uliasz Szymon Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Dutkiewicz Dorota Jadwiga,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Boik Anna Janina,

23. Krysiak Renata Agnieszka,

24. Odrowski Włodzimierz Józef,

25. Wojdyńska-Kusiak Wioleta Magdalena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Krawczuk Anna Alina,

27. Masłowska-Trzeszczak Anna Katarzyna,

28. Olewińska Katarzyna,

29. Sarnowiak Ewa Elżbieta,

30. Wlazłowski Arkadiusz,

31. Zbijewska-Gęs Małgorzata Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Dzikowicz Urszula Bogumiła,

33. Kacprowska Monika Maria,

34. Selerowicz Zbigniew Tomasz,

35. Ślusarska Anna,

36. Włodarczyk Tomasz Zdzisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w kultywowaniu i propagowaniu kultury ludowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Furman Ewa,

38. Ossoliński Antoni Jan,

39. Walas Bolesław Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bukała Damian Andrzej,

41. Głowiak Piotr Andrzej,

42. Mazur-Bukała Renata Barbara,

43. Paściak Maria,

44. Tadla Elżbieta,

45. Tadla Stanisław,

46. Trzyna Łukasz,

47. Wróbel Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Cabak Mariusz Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kulnianin Jacek Mariusz,

50. Pypeć Marcin Wojciech,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

51. Dudek Adrian,

za zasługi w popularyzacji ziołolecznictwa

52. Nowak Zbigniew Tomasz.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1313

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 24/10/2023
Data ogłoszenia: 30/11/2023