Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 499/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

1. Baranowski Krzysztof Marek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

2. Sykuła Paweł Piotr,

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska i gospodarki leśnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Mazur Adam Jacek,

na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Krzeszycha Marek Piotr,

5. Solak Kamila,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. ks. Balicki Tadeusz,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Jeleń Michał Teodor,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Wojtyś Bernarda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Asynger Barbara Helena,

10. Horbacz Jakub,

11. Janowicz Kazimierz Władysław,

12. Kowal Lucyna Elżbieta,

13. Szyszkowski Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Heck Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bieniek Karolina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

16. Bieniek Michał,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i ocalenia zagrożonych gatunków zwierząt

17. Ratajszczak Radosław Maciej,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Jarczyński Paweł Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Chlebicki Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kłucjasz Cezary Piotr,

21. Melka Józef Jan,

22. Olejnik Adam Stanisław,

23. Tarnowski Tomasz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Pomykała Włodzimierz Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bokało Ryszard Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Supera Lucja Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kulig Andrzej,

28. Leleń Monika Justyna,

29. Podgórski Sławomir Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Job Zbigniew Marcin,

31. Łukasiewicz Magdalena Marta,

32. Nyczyk-Malinowska Anna Ewa,

33. Olsza Anna,

34. Pacek Grzegorz Sylwester,

35. Zamarlik Maciej Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Malina Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Siedlik Anna Karina,

38. Szpunar Jacek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Zając Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gaura Stanisław Tomasz,

41. Kawa Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

42. Przewłocki Krystian Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

43. Stachoń Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Mrozikiewicz-Rakowska Beata,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Gurak Zbigniew Andrzej,

46. Kogut Stanisław,

47. Konieczny Stanisław,

48. Korpeta Tadeusz,

49. Rydzik Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Mucha Danuta Kazimiera,

51. Niemiec Edward,

52. Niżnik Janusz,

53. Rzeczyca Antoni Krzysztof,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Kuraś Rafał,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Wesołek Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Szulkowska Łucja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Fiałkowski Grzegorz,

58. Napierała Wacław Czesław,

59. Rzepka Tadeusz Norman,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Ratajczak Jolanta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Dunaj Bartosz,

62. Fundowicz Magdalena Ewa,

63. Jeżewicz Katarzyna,

64. Kubiak Wioletta Mirosława,

65. Paczkowska Katarzyna,

66. Pieńkowski Piotr Janusz,

67. Rokicka Izabela Ewa,

68. Spychała Arkadiusz Przemysław,

69. Śmigielska Mirella Maria,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Łukasiewicz Krzysztof Radosław,

71. Mielcarek Zygmunt,

72. Samborski Jerzy.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1310

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 17/10/2023
Data ogłoszenia: 30/11/2023