Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 471/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031 oraz z 2023 r. poz. 1457) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Biernat Zbigniew Stanisław,

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bielawska Małgorzata,

3. Bykowska Marzena,

4. Chomacka Barbara Marzanna,

5. Jaroszek Agnieszka,

6. Kimet Romuald,

7. Lubas Renata,

8. Rzeszotarska Katarzyna,

9. Skorulska Jolanta,

10. Wadas Danuta Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Chwiałkowska Irena Maria,

12. Fidziukiewicz Agnieszka,

13. Habieda Malwina,

14. Kowalska Katarzyna Iwona,

15. Kwaśnica Judyta Maria,

16. Ostrowska Karolina Katarzyna,

17. Owczarzak Ewa Barbara,

18. Pietrusewicz Małgorzata,

19. Półtorzycka Emilia,

20. Rutecka Ewa Agata,

21. Sejnowska-Runo Beata,

22. Sobolewska Magdalena,

23. Szatkowska Joanna Agnieszka,

24. Szreder Małgorzata,

25. Świsłocka Elżbieta,

26. Werpachowska Barbara,

27. Witala-Sługa Ilona Beata,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz renowacji zabytków kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Olkuśnik-Tabisz Anna Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Czubińska Magdalena Wanda,

30. Skoczeń-Rąpała Łucja Krystyna,

31. Zygier Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Laskowska Magdalena,

33. Pezda Janusz Józef,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi na rzecz obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. płk Molisak Jarosław Zbigniew,

35. Tarapata Zbigniew Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Ćwik Bogdan,

37. ppłk Kraszewski Tomasz,

38. ppłk Partum Edyta,

39. Piecek Wiktor Artur,

40. Pierzchała Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Dudczyk Janusz Andrzej,

42. mjr Giro Łukasz,

43. Grzelak Krzysztof Józef,

44. mjr Kaczmarek Paweł,

45. ppłk Kołata Grzegorz,

46. Łazińska Magdalena,

47. płk Pisarek Artur Mariusz,

48. mjr Siwczuk Marcin,

49. Skrabacz Aleksandra Irena,

50. Szyłkowska Monika,

51. płk Wnorowski Mirosław,

52. płk Wojtas Jacek Sebastian,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kolejnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kotynia Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Bąk Wacława Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Chałański Łukasz Piotr,

56. Majda-Baranowska Anna Maria,

57. Małczak Liwia,

58. Wójcik Mateusz Emil,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Karwowski Henryk,

60. Koncewicz Mirosław,

61. Konopka Mirosław,

62. Krajewski Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Dudziński Daniel,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Brzozowski Wojciech Czesław,

65. Miszczuk Alina.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1298

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 10/10/2023
Data ogłoszenia: 29/11/2023