Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

ZARZĄDZENIE Nr 599
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705, 1723 i 1843) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2023 r. poz. 263 i 852) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Centrum Analiz Danych Nadzorczych;

2) Departament Administracji;

3) Departament Analiz Ekonomicznych;

4) Departament Audytu Wewnętrznego;

5) Departament Bankowości Komercyjnej;

6) Departament Bankowości Równoległej;

7) Departament Bankowości Spółdzielczej;

8) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

9) Departament Compliance;

10) Departament Cyberbezpieczeństwa;

11) Departament Finansów;

12) Departament Firm Inwestycyjnych;

13) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych;

14) Departament Informatyki;

15) Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego;

16) Departament Innowacji Finansowych FinTech;

17) Departament Inspekcji Bankowych;

18) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

19) Departament Instytucji Pożyczkowych;

20) Departament Komunikacji Społecznej;

21) Departament Licencji Bankowych;

22) Departament Licencji Ubezpieczeniowych;

23) Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń;

24) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;

25) Departament Postępowań Sankcyjnych;

26) Departament Prawny;

27) Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;

28) Departament Rozwoju Regulacji;

29) Departament Spółek Publicznych;

30) Departament Spraw Karnych;

31) Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej;

32) Departament Współpracy Międzynarodowej;

33) Departament Zakupów;

34) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

35) Gabinet Komisji;

36) Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów;

37) Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1282

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Data aktu: 23/11/2023
Data ogłoszenia: 24/11/2023
Data wejścia w życie: 01/12/2023