Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 września 2022 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 października 2022 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

u góry cytat z dzieła Michała Kaleckiego "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie" o treści: "RZĄDOWE WYDATKI NA INWESTYCJE / PUBLICZNE I SUBSYDIOWANIE MASOWEJ / KONSUMPCJI, FINANSOWANE CZY TO / Z »DEFICYTU«, CZY PRZEZ WZROST / PODATKU DOCHODOWEGO, SĄ ZAWSZE / W STANIE ZAPEWNIĆ PEŁNE / ZATRUDNIENIE", zakończony kropką. Pod nim wyodrębniona prostokątna płaszczyzna z napisem: 10 ZŁ i poniżej oznaczeniem roku emisji: 2022. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Z lewej i prawej strony wyodrębnione płaszczyzny utworzone z pionowych pasów

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Michała Kaleckiego, u dołu napis: MICHAŁ / KALECKI, z prawej strony portretu, pomiędzy pionowymi liniami, lata: 1899 i 1970, z lewej strony portretu napisy: PRÓBA / TEORII / KONIUNKTURY / TEORIA CYKLU / KONIUNKTURALNEGO / TEORIA / DYNAMIKI / GOSPODARCZEJ, będące tytułami publikacji Michała Kaleckiego. U góry i u dołu poziome linie

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.904

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Michał Kalecki.
Data aktu: 15/09/2022
Data ogłoszenia: 19/09/2022
Data wejścia w życie: 19/09/2022