Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański < 5 lat USD 4,23
> 5 do 8,5 lat 4,03
> 8,5 lat 3,98
dolar australijski AUD 4,32
dolar kanadyjski < 5 lat CAD 4,27
> 5 do 8,5 lat 4,05
> 8,5 lat 3,86
dolar nowozelandzki NZD 4,86
euro < 5 lat EUR 1,76
> 5 do 8,5 lat 1,92
> 8,5 lat 2,07
forint węgierski HUF 10,25
frank szwajcarski < 5 lat CHF 1,59
> 5 do 8,5 lat 1,66
> 8,5 lat 1,72
funt brytyjski < 5 lat GBP 3,12
> 5 do 8,5 lat 3,12
> 8,5 lat 3,19
jen japoński < 5 lat JPY 0,91
> 5 do 8,5 lat 1,00
> 8,5 lat 1,07
korona czeska < 5 lat CZK 6,00
> 5 do 8,5 lat 5,47
> 8,5 lat 5,19
korona duńska < 5 lat DKK 2,40
> 5 do 8,5 lat 2,67
> 8,5 lat 2,58
korona norweska NOK 4,41
korona szwedzka < 5 lat SEK 2,88
> 5 do 8,5 lat 2,81
> 8,5 lat 2,81
won koreański KRW 4,30
złoty polski PLN 7,25

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 3,98 3,98
> 11 do 12 lat 3,98 3,98
> 12 do 13 lat 4,15 4,18
> 13 do 14 lat 4,13 4,15
> 14 do 15 lat 4,13 4,15
> 15 do 16 lat 4,15 4,13
> 16 do 17 lat 4,20 4,13
> 17 do 18 lat 4,20 4,10
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 3,86 3,86
> 11 do 12 lat 3,86 3,86
> 12 do 13 lat 4,06 4,06
> 13 do 14 lat 4,06 4,06
> 14 do 15 lat 4,06 4,06
> 15 do 16 lat 4,11 4,06
> 16 do 17 lat 4,16 4,06
> 17 do 18 lat 4,16 4,06
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 4,86 4,86
> 11 do 12 lat 4,90 4,90
> 12 do 13 lat 5,12 5,10
> 13 do 14 lat 5,14 5,12
> 14 do 15 lat 5,14 5,12
> 15 do 16 lat 5,23 5,14
> 16 do 17 lat 5,28 5,14
> 17 do 18 lat 5,28 5,18
euro < 11 lat EUR 2,07 2,07
> 11 do 12 lat 2,07 2,07
> 12 do 13 lat 2,34 2,27
> 13 do 14 lat 2,39 2,34
> 14 do 15 lat 2,39 2,34
> 15 do 16 lat 2,48 2,39
> 16 do 17 lat 2,53 2,39
> 17 do 18 lat 2,53 2,43
frank szwajcarski < 11 lat CHF 1,72 1,72
> 11 do 12 lat 1,72 1,72
> 12 do 13 lat 1,95 1,92
> 13 do 14 lat 1,97 1,95
> 14 do 15 lat 1,97 1,95
> 15 do 16 lat 2,04 1,97
> 16 do 17 lat 2,09 1,97
> 17 do 18 lat 2,09 1,99
funt brytyjski < 11 lat GBP 3,19 3,19
> 11 do 12 lat 3,19 3,19
> 12 do 13 lat 3,44 3,39
> 13 do 14 lat 3,48 3,44
> 14 do 15 lat 3,48 3,44
> 15 do 16 lat 3,58 3,48
> 16 do 17 lat 3,63 3,48
> 17 do 18 lat 3,63 3,53
jen japoński < 11 lat JPY 1,07 1,07
> 11 do 12 lat 1,07 1,07
> 12 do 13 lat 1,33 1,27
> 13 do 14 lat 1,36 1,33
> 14 do 15 lat 1,36 1,33
> 15 do 16 lat 1,46 1,36
> 16 do 17 lat 1,51 1,36
> 17 do 18 lat 1,51 1,41
korona czeska < 11 lat CZK 5,19 5,19
> 11 do 12 lat 5,19 5,19
> 12 do 13 lat 5,30 5,39
> 13 do 14 lat 5,27 5,30
> 14 do 15 lat 5,27 5,30
> 15 do 16 lat 5,23 5,27
> 16 do 17 lat 5,28 5,27
> 17 do 18 lat 5,28 5,18
korona duńska < 11 lat DKK 2,58 2,58
> 11 do 12 lat 2,58 2,58
> 12 do 13 lat 2,89 2,78
> 13 do 14 lat 3,04 2,89
> 14 do 15 lat 3,04 2,89
> 15 do 16 lat 3,12 3,04
> 16 do 17 lat 3,17 3,04
> 17 do 18 lat 3,17 3,07
korona norweska < 11 lat NOK 4,41 4,41
> 11 do 12 lat 4,37 4,37
> 12 do 13 lat 4,55 4,57
> 13 do 14 lat 4,53 4,55
> 14 do 15 lat 4,53 4,55
> 15 do 16 lat 4,56 4,53
> 16 do 17 lat 4,61 4,53
> 17 do 18 lat 4,61 4,51
korona szwedzka < 11 lat SEK 2,81 2,81
> 11 do 12 lat 2,81 2,81
> 12 do 13 lat 2,89 3,01
> 13 do 14 lat 2,89 2,89
> 14 do 15 lat 2,89 2,89
> 15 do 16 lat 2,86 2,89
> 16 do 17 lat 2,91 2,89
> 17 do 18 lat 2,91 2,81
won koreański < 11 lat KRW 4,30 4,30
> 11 do 12 lat 4,31 4,31
> 12 do 13 lat 4,51 4,51
> 13 do 14 lat 4,52 4,51
> 14 do 15 lat 4,52 4,51
> 15 do 16 lat 4,57 4,52
> 16 do 17 lat 4,62 4,52
> 17 do 18 lat 4,62 4,52
złoty polski < 11 lat PLN 7,25 7,25
> 11 do 12 lat 6,91 6,91
> 12 do 13 lat 7,01 7,11
> 13 do 14 lat 7,02 7,01
> 14 do 15 lat 7,02 7,01
> 15 do 16 lat 7,10 7,02
> 16 do 17 lat 7,15 7,02
> 17 do 18 lat 7,15 7,05
________________________________________
1 Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

2 Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.898

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD).
Data aktu: 13/09/2022
Data ogłoszenia: 15/09/2022
Data wejścia w życie: 15/09/2022