Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Agencja Badań Medycznych w Warszawie;

2) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;

3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

4) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;

5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

7) Centrum e-Zdrowia;

8) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

9) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

10) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

11) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

12) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;

13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;

14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

15) Gdański Uniwersytet Medyczny;

16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

17) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;

18) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

19) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

20) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

21) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

22) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

23) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu;

24) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

25) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;

26) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

27) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

28) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

29) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;

30) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie;

31) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;

32) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;

33) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;

34) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;

35) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;

36) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

37) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

38) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

39) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy;

41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;

43) Polskie Laboratorium Antydopingowe w Warszawie;

44) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;

46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;

62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;

68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

69) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;

70) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

71) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

72) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

73) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

74) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

75) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 ;

76) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

77) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

78) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 723).
3 W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.87

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 17/01/2022
Data ogłoszenia: 25/01/2022
Data wejścia w życie: 25/01/2022