Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 208/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) za zasługi w działalności społecznej i samorządowej odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Falkowska Anna,

2. Kościński Marek,

3. Kowalik Jerzy,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Mazurek Wiesław Stanisław,

5. Sałata Radosław Adam,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Krogulecki Krystian Mariusz,

7. Skowroński Krzysztof,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Blacha Lesław Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Banach Stanisław Józef,

10. Herduś Marta Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Okoczuk Jarosław Anatol,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Marcinkowski Marek Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Nowakowski Lesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kapczyński Łukasz,

15. Kaźmierczak Tadeusz Henryk,

16. Nowakowski Witold,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Chęć Stanisław Marian,

18. Jabłoński Tomasz Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Łęczycki Adam Miron,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Dobkowski Marek,

21. Gardocki Grzegorz,

22. Iwanicka Barbara Iwona,

23. Kikolski Waldemar Stanisław,

24. Mieczkowska Wanda Elżbieta,

25. Mursztyn Andrzej,

26. Wierzbicki Jakub Krzysztof,

27. Wysocki Kazimierz Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Lipa Jacek Tadeusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Hadzik Grzegorz Paweł,

30. Kieruzal Robert Tadeusz,

31. Szafrański Artur,

32. Szuberski Roman,

33. Żurkiewicz Stefan Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bierła Dariusz,

35. Jagodziński Maciej Antoni,

36. Kiełpińska Elżbieta Maria,

37. Pomin Ewa Maria,

38. Rutkowski Krzysztof Jan,

39. Walicka Elżbieta Józefa,

40. Wasiak Kazimierz,

41. Wojciechowski Mateusz Sławomir.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.807

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 25/05/2022
Data ogłoszenia: 18/08/2022