Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański < 5 lat USD 4,03
> 5 do 8,5 lat 3,96
> 8,5 lat 3,97
dolar australijski AUD 3,80
dolar kanadyjski < 5 lat CAD 4,12
> 5 do 8,5 lat 4,01
> 8,5 lat 3,98
dolar nowozelandzki NZD 4,68
euro < 5 lat EUR 1,55
> 5 do 8,5 lat 1,80
> 8,5 lat 1,99
forint węgierski HUF 10,48
frank szwajcarski < 5 lat CHF 0,96
> 5 do 8,5 lat 1,15
> 8,5 lat 1,34
funt brytyjski < 5 lat GBP 2,76
> 5 do 8,5 lat 2,81
> 8,5 lat 2,94
jen japoński < 5 lat JPY 0,93
> 5 do 8,5 lat 1,02
> 8,5 lat 1,11
korona czeska < 5 lat CZK 6,54
> 5 do 8,5 lat 5,89
> 8,5 lat 5,48
korona duńska < 5 lat DKK 1,96
> 5 do 8,5 lat 1,84
> 8,5 lat 2,08
korona norweska NOK 3,70
korona szwedzka < 5 lat SEK 2,66
> 5 do 8,5 lat 2,67
> 8,5 lat 2,67
won koreański KRW 4,30
złoty polski PLN 7,81

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 3,97 3,97
> 11 do 12 lat 3,97 3,97
> 12 do 13 lat 4,14 4,17
> 13 do 14 lat 4,12 4,14
> 14 do 15 lat 4,12 4,14
> 15 do 16 lat 4,15 4,12
> 16 do 17 lat 4,20 4,12
> 17 do 18 lat 4,20 4,10
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 3,98 3,98
> 11 do 12 lat 3,98 3,98
> 12 do 13 lat 4,19 4,18
> 13 do 14 lat 4,21 4,19
> 14 do 15 lat 4,21 4,19
> 15 do 16 lat 4,27 4,21
> 16 do 17 lat 4,32 4,21
> 17 do 18 lat 4,32 4,22
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 4,68 4,68
> 11 do 12 lat 4,79 4,79
> 12 do 13 lat 5,02 4,99
> 13 do 14 lat 5,05 5,02
> 14 do 15 lat 5,05 5,02
> 15 do 16 lat 5,14 5,05
> 16 do 17 lat 5,19 5,05
> 17 do 18 lat 5,19 5,09
euro < 11 lat EUR 1,99 1,99
> 11 do 12 lat 1,99 1,99
> 12 do 13 lat 2,27 2,19
> 13 do 14 lat 2,33 2,27
> 14 do 15 lat 2,33 2,27
> 15 do 16 lat 2,44 2,33
> 16 do 17 lat 2,49 2,33
> 17 do 18 lat 2,49 2,39
frank szwajcarski < 11 lat CHF 1,34 1,34
> 11 do 12 lat 1,34 1,34
> 12 do 13 lat 1,61 1,54
> 13 do 14 lat 1,67 1,61
> 14 do 15 lat 1,67 1,61
> 15 do 16 lat 1,77 1,67
> 16 do 17 lat 1,82 1,67
> 17 do 18 lat 1,82 1,72
funt brytyjski < 11 lat GBP 2,94 2,94
> 11 do 12 lat 2,94 2,94
> 12 do 13 lat 3,21 3,14
> 13 do 14 lat 3,28 3,21
> 14 do 15 lat 3,28 3,21
> 15 do 16 lat 3,40 3,28
> 16 do 17 lat 3,45 3,28
> 17 do 18 lat 3,45 3,35
jen japoński < 11 lat JPY 1,11 1,11
> 11 do 12 lat 1,11 1,11
> 12 do 13 lat 1,38 1,31
> 13 do 14 lat 1,41 1,38
> 14 do 15 lat 1,41 1,38
> 15 do 16 lat 1,51 1,41
> 16 do 17 lat 1,56 1,41
> 17 do 18 lat 1,56 1,46
korona czeska < 11 lat CZK 5,48 5,48
> 11 do 12 lat 5,48 5,48
> 12 do 13 lat 5,62 5,68
> 13 do 14 lat 5,53 5,62
> 14 do 15 lat 5,53 5,62
> 15 do 16 lat 5,50 5,53
> 16 do 17 lat 5,55 5,53
> 17 do 18 lat 5,55 5,45
korona duńska < 11 lat DKK 2,08 2,08
> 11 do 12 lat 2,08 2,08
> 12 do 13 lat 2,37 2,28
> 13 do 14 lat 2,42 2,37
> 14 do 15 lat 2,42 2,37
> 15 do 16 lat 2,50 2,42
> 16 do 17 lat 2,55 2,42
> 17 do 18 lat 2,55 2,45
korona norweska < 11 lat NOK 3,70 3,70
> 11 do 12 lat 3,74 3,74
> 12 do 13 lat 3,97 3,94
> 13 do 14 lat 4,00 3,97
> 14 do 15 lat 4,00 3,97
> 15 do 16 lat 4,07 4,00
> 16 do 17 lat 4,12 4,00
> 17 do 18 lat 4,12 4,02
korona szwedzka < 11 lat SEK 2,67 2,67
> 11 do 12 lat 2,67 2,67
> 12 do 13 lat 2,79 2,87
> 13 do 14 lat 2,79 2,79
> 14 do 15 lat 2,79 2,79
> 15 do 16 lat 2,78 2,79
> 16 do 17 lat 2,83 2,79
> 17 do 18 lat 2,83 2,73
won koreański < 11 lat KRW 4,30 4,30
> 11 do 12 lat 4,30 4,30
> 12 do 13 lat 4,50 4,50
> 13 do 14 lat 4,50 4,50
> 14 do 15 lat 4,50 4,50
> 15 do 16 lat 4,55 4,50
> 16 do 17 lat 4,60 4,50
> 17 do 18 lat 4,60 4,50
złoty polski < 11 lat PLN 7,81 7,81
> 11 do 12 lat 7,47 7,47
> 12 do 13 lat 7,57 7,67
> 13 do 14 lat 7,58 7,57
> 14 do 15 lat 7,58 7,57
> 15 do 16 lat 7,68 7,58
> 16 do 17 lat 7,73 7,58
> 17 do 18 lat 7,73 7,63
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.802

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 12/08/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022
Data wejścia w życie: 15/08/2022