Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 188/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sąsiadek Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bulanda Aleksandra Maria,

3. Wrzask Grzegorz,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Boberski Wojciech Jan,

5. Różyński Józef,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Amerek Karol,

7. Trzaskowski Wincenty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Adamczyk Robert,

9. Deluga Dorota,

10. Gaczkowski Jacek Mariusz,

11. Gancarczyk Paweł Władysław,

12. Wurman Grzegorz,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej, za wkład w rozwój medycyny

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Sutkowski Michał Jacek,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Chworoś Arkadiusz,

15. Cypryk Marek Jarosław,

16. Guga Piotr Jerzy,

17. Kowalewska Anna Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Basińska Teresa Małgorzata,

19. Bednarek Melania,

20. Kaźmierski Sławomir Krzysztof,

21. Pawlak Andrzej Wacław,

22. Pluta Mirosław Jan,

23. Uznański Paweł Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Cieślak Marcin Janusz,

25. Dolot Rafał Mariusz,

26. Wielgus Ewelina,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Asatryan Galina,

28. Chrapek Sabina Grażyna,

29. Gliński Andrzej Grzegorz,

30. Huf Marek Leon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Herbut Małgorzata Katarzyna,

32. Kirkorowicz Krzysztof Antoni,

33. Miławicki Marek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój rolnictwa:

34. Behrendt-Osińska Edyta Magdalena,

35. Łuczak Danuta Julianna,

36. Wiśniewska Ewa Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

37. Golon Grzegorz,

38. Sadowski Grzegorz,

39. Siewert Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz edukacji muzycznej, za kultywowanie tradycji orkiestr dętych

40. Stranc Robert Przemysław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Łuszczyński Marek Tadeusz,

42. Magdziak Mirosława Grażyna,

43. Taras Józef,

44. Żołądek Lech Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Różaniecka Elżbieta,

46. Woszczak Leszek Stanisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

47. Hruszka Ryszard Alojzy,

48. Jakubczak Andrzej,

49. Kulawiecki Dariusz,

za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej

50. Rojewski Radosław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

51. Hanarz Jerzy Marian,

za zasługi w upowszechnianiu kultury łemkowskiej

52. Trochanowski Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Nowak Jacek Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Budz Andrzej Jan,

55. Rosiek Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju krótkofalarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Buliński Bogusław Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za wkład w rozwój muzealnictwa

57. Olejarz Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

58. ks. Partyka Józef Jan,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Krajewski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz krwiodawstwa i ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Muskała Tomasz Paweł,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Szczerba Jan Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Sęk Daniel.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.797

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 19/05/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022