Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 72/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz. 2490) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury:

za zasługi w działalności na rzecz "fizyki atmosfery":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bogdańska Barbara Anna,

2. Sasim Marianna Hanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Ignatowicz Przemysław Jerzy,

4. Leszczyński Stanisław,

5. Maliszewska Ewa Maria,

6. Maliszewski Jacek,

7. Nowak Regina,

8. Parfiniewicz Jan Wacław,

za zasługi w działalności na rzecz gospodarki wodnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Otremba Stanisław Marian,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Fabisiewicz Anna Irena,

11. Grzybowska Ewa Anna,

12. Janas Beata,

13. Konopiński Ryszard,

14. Markowicz Sergiusz,

15. Romejko-Jarosińska Joanna,

16. Rutkowski Andrzej Zygmunt,

17. Szpakowski Marek Jakub,

18. Wojciechowska Urszula Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bujko Mateusz,

20. Dąbrowska-Iwanicka Anna Paulina,

21. Leonowicz Anna Maria,

22. Olesiński Tomasz,

23. Płużański Adam Krzysztof,

24. Seliga Katarzyna Anna,

25. Siwicki Jan Konrad,

26. Sromek Maria Stefania,

27. Svensson Elżbieta Danuta,

28. Tysarowski Andrzej Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Krzysik Barbra Antonina,

30. Kuchta Emilia Katarzyna,

31. Kurzyk Agata Apolonia,

32. Nowakowska Dorota Ewa,

33. Ozygała Marcin,

34. Stachewicz-Gryszpanowicz Wiesława Maria,

35. Szulczyk Anna,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bagińska Helena,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

37. Chojecki Dariusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej:

38. Gratzke Ewa Maria,

39. Ziomek Ewa Wanda,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Majdańska Józefa Danuta,

41. Sobczyk Marek Henryk,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Curzydło Józef,

43. Hybel Krzysztof Piotr,

44. Kuczaj Stanisław,

45. Obstarczyk Jerzy Maciej,

46. Potaczek Józef Henryk,

47. Szczypka Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Kapera Marian Czesław,

49. Kowalski Wojciech Maciej,

50. Malec Józef,

51. Ślazyk Henryk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Bartosz Stanisław,

53. Dudek Jarosław,

54. Jureczko Marta Magdalena,

55. Kapera Jan,

56. Kornaś Jerzy,

57. Kuczaik Kazimierz Paweł,

58. Kulawik Kazimierz,

59. Rokosz Marcin,

60. Seremak Wacław,

61. Zielińska Janina Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Uchman Alfred Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Gradziński Michał Adam,

64. Kędzior Artur Wojciech,

65. Sikora Rafał,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kaszlej Zbigniew,

67. Matusiewicz Andrzej Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Siedlecki Waldemar Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. ks. Grzegorczyk Jarosław,

70. o. Jóźwik Jarosław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Olechnowicz Zdzisław Piotr,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Żukowski Paweł Karol.

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.460

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 24/02/2022
Data ogłoszenia: 09/05/2022