Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.83.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1.
Katarzyna Bożena Stuła-Marcela - w Gliwicach,

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2.
Krzysztof Olgierd Rudnicki - we Wrocławiu,

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3.
Rafał Kucharzyk - w Krakowie,
4.
Małgorzata Licbarska - w Gdańsku,
5.
Bartłomiej Migda - w Krakowie,
6.
Natalia Eugenia Zborowska - w Rzeszowie,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7.
Aleksandra Brzezińska - dla m.st. Warszawy w Warszawie,
8.
Katarzyna Barbara Dymczyk - w Gnieźnie,
9.
Olga Jędrzejko-Browarska - w Gnieźnie,
10.
Jarosław Paweł Kolenda - w Bytomiu,
11.
Patrycja Ożga-Kicińska - w Wągrowcu,
12.
Agnieszka Antonina Piórkowska-Pancerz - w Starogardzie Gdańskim,
13.
Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak - w Olkuszu,
14.
Maksymilian Dominik Szeląg-Dylewski - w Pułtusku,
15.
Karol Marcin Wojas - w Mysłowicach,
16.
Marcin Wybrański - w Nakle nad Notecią.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023