Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 406/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wasiłek Ryszard,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Danielski Sławomir,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Czepczyński Wojciech,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kowalski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bednarski Piotr Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gawron Roman Antoni,

7. Jarosławski Piotr Dariusz,

8. Pawełczyk Adam Michał,

9. Ścieszka Cecylia Barbara,

10. Tierientiew Tomasz Marcin,

11. Urbanik Urszula Anna,

za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Górny Stanisław,

za zasługi w propagowaniu najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kozak Wojciech Paweł.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1151

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 15/09/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022