Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 276/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Buda Bogusława Krystyna,

2. Chyla Bożena Małgorzata,

3. Grabek Zbigniew Stanisław,

4. Kotlińska Halina Maria,

5. Mikołajczyk Elżbieta Ewa,

6. Mróz Józef,

7. Patorska-Grzelewska Natalia Jadwiga,

8. Przybylak Dorota Bernarda,

9. Solak Zbigniew Walenty,

10. Szymańska Beata Jolanta,

11. Wasiluk Anna,

12. Więcek Urszula,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Badowska Barbara Ewa,

14. Bezdzietny Mariusz,

15. Bryndza Małgorzata Helena,

16. Ciesielska Joanna,

17. Dąbrowski Artur Mariusz,

18. Dmochowska-Grzelak Elżbieta,

19. Drobniak Krzysztof Józef,

20. Drzyzga Krystyna Maria,

21. Gąsior Anna Danuta,

22. Gilewska Eliza,

23. Glebko Artur Paweł,

24. Grzebyk Krzysztof,

25. Jaszczak-Kacprzak Dorota Honorata,

26. Kadela Robert,

27. Kasprzyk Katarzyna Krystyna,

28. Kilian-Michalczuk Barbara Katarzyna,

29. Kluza Maciej Paweł,

30. Kmiecik Jacek Paweł,

31. Kozłowska Czesława,

32. Kubień Romana,

33. Kujaczyński Tomasz Jacek,

34. Lubaś Piotr Stanisław,

35. Maciejak Justyna,

36. Madej Jan Włodzimierz,

37. Majewska Ewa Maria,

38. Miądowicz Bożena,

39. Mika Mieczysław Zygmunt,

40. Mróz Katarzyna Alicja,

41. Nogły Katarzyna Maria,

42. Papis Marzena Elżbieta,

43. Pierzak Ewa Zenona,

44. Radziszewska Hanna Małgorzata,

45. Rajs Krystyna,

46. Rakus Małgorzata,

47. Rejmer Tomasz Kajetan,

48. Romik Zbigniew Kazimierz,

49. Równicki Maciej Grzegorz,

50. Sijer Renata Małgorzata,

51. Skalimowska Joanna,

52. Smolik Marcin Karol,

53. Szymczak Ewa Kazimiera,

54. Walaszek Tadeusz Mirosław,

55. Waszelewska Anna,

56. Zając-Turlejska Beata Mariola,

57. Zasławska Anna,

58. Żaworonek Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Bala Anna Maria,

60. Bazydło Grzegorz,

61. Binasiak Marcin,

62. Borek Jan,

63. Boszczar Adam Jerzy,

64. Broj Sabina Maria,

65. Cybulska Romana Danuta,

66. Czubak Aneta Beata,

67. Derda Marian Stanisław,

68. Dorobek Paweł Jan,

69. Dzierżanowska Mariola,

70. Gołębiowska Jolanta Renata,

71. Gorączkowski Roman,

72. Górnik Magdalena,

73. Grycman-Wieczorek Katarzyna Iwona,

74. Grzebiński Maciej,

75. Iwaniuk Danuta,

76. Jura Iwona Anna,

77. Kołodziejska Magdalena Anna,

78. Koralewski Mirosław Tomasz,

79. Krucka Jolanta,

80. Kryszczyszyn Joanna Barbara,

81. Kucharczyk Aneta,

82. ks. Latoszek Tomasz Piotr,

83. Leman Andrzej Przemysław,

84. Malińska Marta Karolina,

85. Matejska Aleksandra Małgorzata,

86. Michalska Urszula,

87. Mienicka Ewa,

88. Molenda-Mokosa Dorota Małgorzata,

89. Moroz Katarzyna,

90. Nawrocka Justyna Maria,

91. Paćkowska Joanna Teresa,

92. Paluch Krystyna Helena,

93. Polan Dorota Anna,

94. Rakowski Maciej Łukasz,

95. Stachowicz-Polak Maria Halina,

96. Supeł Cezary,

97. Świerczek Izabela Agnieszka,

98. Wiśniewski Marcin,

99. Wójcik Katarzyna Ewa,

100. Wybraniec Irena Agata.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023