Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

UCHWAŁA Nr 9
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Aktualna powierzchnia obszaru [ha] Nowa powierzchnia obszaru [ha] Różnica [ha]
1 PLH080074 Bledzew 0,00 * 26,01 +26,01
2 PLH080075 Różanki 0,00 * 4,97 +4,97
3 PLH240048 Kościół w Sławkowie 0,00 * 1,45 + 1,45
4 PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy 5 972,18 5 885,87 -86,31
5 PLH020061 Dzika Orlica 539,73 796,99 +257,26
6 PLH020073 Ludów Śląski 82,14 80,94 -1,20
7 PLH020089 Dąbrowy Janikowskie 15,59 251,50 +235,91
8 PLH060002 Czarny Las 19,85 27,14 +7,29
9 PLH060004 Dobryń 87,78 87,82 +0,04
10 PLH060020 Sztolnie w Senderkach 80,60 79,36 -1,24
11 PLH060074 Putnowice 58,19 70,16 +11,97
12 PLH060084 Adelina 483,73 493,97 +10,24
13 PLH060085 Bródek 208,72 209,38 +0,66
14 PLH060090 Siennica Różana 133,73 183,16 +49,43
15 PLH060096 Bystrzyca Jakubowicka 456,18 528,74 +72,56
16 PLH060103 Lasy Dołhobyczowskie 472,88 477,09 +4,21
17 PLH060104 Lasy Mirczańskie 153,04 156,58 +3,54
18 PLH080033 Broniszów 629,98 625,56 -4,42
19 PLH100003 Lasy Spalskie 2 030,11 2 048,58 +18,47
20 PLH100028 Polany Puszczy Bolimowskiej 132,28 134,10 + 1,82
21 PLH120002 Czarna Orawa 185,55 465,66 +280,11
22 PLH120035 Nawojowa 1 993,97 2 003,52 +9,55
23 PLH120036 Łabowa 3 251,19 3 304,05 +52,86
24 PLH120050 Ochotnica 0,16 0,18 +0,02
25 PLH120077 Rudniańskie Modraszki - Kajasówka 447,24 424,97 -22,27
26 PLH180022 Klonówka 136,75 154,82 +18,07
27 PLH180040 Las Niegłowicki 30,76 28,48 -2,28
28 PLH180052 Wisłoka z dopływami 2 651,03 2 752,74 +101,71
29 PLH240024 Stawiska 6,63 6,30 -0,33
30 PLH240038 Dolina Białej Przemszy (wcześniej jako: Torfowisko Sosnowiec- -Bory) 2,01 1 403,82 +1 401,81
31 PLH260027 Ostoja Gaj 466,64 468,20 +1,56
32 PLH260029 Ostoja Kozubowska 4 256,77 4 181,50 -75,27
33 PLH280045 Ostoja Północnomazurska 14 573,01 14 834,52 +261,51
34 PLH300045 Ostoja Pilska 3 227,56 3 272,19 +44,63
35 PLH300047 Dolina Debrzynki 920,87 1294,62 +373,75
36 PLH300058 Uroczyska Puszczy Zielonki 1 238,35 1 496,18 +257,83
37 PLH320008 Janiewickie Bagno 162,20 162,28 +0,08
38 PLH320016 Słowińskie Błoto 192,61 193,07 +0,46
39 PLH320021 Strzaliny koło Tuczna 17,27 17,40 +0,13
40 PLH320037 Dolna Odra 30 406,86 30 555,16 +148,30
41 PLH320068 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy 2 469,94 2 730,52 +260,58
42 PLC990001 Ławica Słupska 80 050,25 80 969,72 +919,47
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą 158 244,33 162 889,27 +4 644,94
* Nowy obszar Natura 2000.
* Nowy obszar Natura 2000.
* Nowy obszar Natura 2000.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.111

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 29/01/2022