Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1.
dr hab. Piotr BOROŃ - w dyscyplinie historia
2.
dr hab. Lech CZERNIAK - w dyscyplinie archeologia
3.
dr hab. Maciej KACZMAREK - w dyscyplinie archeologia
4.
dr hab. Wit PIETRZAK - w dyscyplinie literaturoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

5.
dr hab. Kazimierz GRABAS - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.
dr hab. Magdalena JANUS - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7.
dr hab. Andrzej Jan KŁOS - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
8.
dr hab. Halina Małgorzata KRAWIEC - w dyscyplinie inżynieria materiałowa
9.
dr hab. Rafał OSTROWSKI - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

10.
dr hab. Janusz Piotr HEITZMAN - w dyscyplinie nauki medyczne
11.
dr hab. Marcin Andrzej HELLMANN - w dyscyplinie nauki medyczne
12.
dr hab. Katarzyna JANDA - w dyscyplinie nauki o zdrowiu
13.
dr hab. Janusz KOCHMAN - w dyscyplinie nauki medyczne
14.
dr hab. Marcin Janusz MATUSZEWSKI - w dyscyplinie nauki medyczne
15.
dr hab. Małgorzata PAPROCKA-BOROWICZ - w dyscyplinie nauki o zdrowiu
16.
dr hab. Michał Oskar ZEMBALA - w dyscyplinie nauki medyczne
17.
dr hab. Aleksandra ŻEBROWSKA - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

nauk rolniczych

18.
dr hab. Urszula PANKIEWICZ - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
19.
dr hab. Dorota ŻYŻELEWICZ - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

nauk społecznych

20.
dr hab. Marzanna Katarzyna WITEK-HAJDUK - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

nauk ścisłych i przyrodniczych

21.
dr hab. Sławomir BONCEL - w dyscyplinie nauk chemicznych
22.
dr hab. Mariusz Adam KRAWIEC - w dyscyplinie nauk fizycznych
23.
dr hab. Gracjan Patryk MICHLEWSKI - w dyscyplinie nauk biologicznych
24.
dr hab. Wojciech Sylwester PŁAZIŃSKI - w dyscyplinie nauk chemicznych
25.
dr hab. Paweł SACHADYN - w dyscyplinie nauk biologicznych
26.
dr hab. Piotr SMOLEŃSKI - w dyscyplinie nauk chemicznych

nauk teologicznych

27.
ks. dr hab. Henryk DRAWNEL - w dyscyplinie nauki teologiczne

sztuki

28.
dr hab. Janusz ANTONIK - w dyscyplinie sztuki muzyczne
29.
dr hab. Ewa BIEGAS - w dyscyplinie sztuki muzyczne
30.
dr hab. Agnieszka FRANKÓW-ŻELAZNY - w dyscyplinie sztuki muzyczne
31.
dr hab. Hanna KULENTY - w dyscyplinie sztuki muzyczne
32.
dr hab. Katarzyna Anna OLEŚ-BLACHA - w dyscyplinie sztuki muzyczne
33.
dr hab. Jolanta SKOREK-MÜNCH - w dyscyplinie sztuki muzyczne
34.
dr hab. Natasza Violetta ZIÓŁKOWSKA-KURCZUK - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
35.
dr hab. Marcin Zygmunt ZDUNIK - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021