Obecny stan ochrony zdrowia.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. System ochrony zdrowia boryka się z wieloma problemami, które widoczne były już przed pandemią COVID-19, a obecnie znacznie się nasiliły. Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnego ze standardami europejskimi i światowymi. Za sprostanie im odpowiedzialny jest rząd. Personel medyczny wszystkich specjalności pracuje rzetelnie i z wytężeniem, ale sytuacja w jakiej został postawiony w wyniku lat zaniedbań spowodowała protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno--Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Unikanie konkretnych, szybkich decyzji pogarsza sytuację. Bez dodatkowego finansowego wsparcia ochrony zdrowia i zdecydowanego dążenia do rozwiązania problemów kadrowych, sytuacja pozostanie dramatyczna, nie gwarantując zapewnienia społeczeństwu choćby zadowalającego poziomu usług medycznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą Państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia - ich ratowanie. Z taką sytuacją Polska mierzy się obecnie - w okresie czwartej fali epidemii - gdy niemal niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią. Po raz kolejny odnotowujemy nadmiarową liczbę zgonów i ograniczenie dostępu pacjentów "niecovidowych" do usług medycznych.

W związku z zaistniałą sytuacją, Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

- apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych, w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów,

- wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia niezbędnych decyzji ograniczających szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022