Upamiętnienie 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia.

M.P.20.873
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia
W 20. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd Jego pamięci.

W 1946 r. Jerzy Giedroyc wraz ze współpracownikami założył w Rzymie Instytut Literacki. Po przeniesieniu działalności do Paryża i Maisons-Laffitte, Instytut przez dekady wydawał czasopisma: "Kulturę" i "Zeszyty Historyczne". Dzięki temu wydawnictwu Polacy rozproszeni po II wojnie światowej po całym świecie mieli dostęp do bezcennych dla kultury narodowej dzieł najwybitniejszych autorów.

Instytut Literacki okazał się jednym z najważniejszych ośrodków polskiej emigracji, szczególnie w czasach PRL i urzędowej cenzury w kraju. Dzięki determinacji Redaktora w kręgu oddziaływania Instytutu znaleźli się najważniejsi polscy, środkowoeuropejscy i rosyjscy intelektualiści oraz politycy. Giedroyc skutecznie docierał z przesłaniem Instytutu do elit politycznych na Zachodzie. Wydawnictwa Instytutu, które kształtowały sposób myślenia Polaków w kraju i za granicą, pozostają trwałą inspiracją dla polskiej myśli politycznej.

Jerzy Giedroyc zapisał się w polskiej tradycji jako zwolennik realistycznej oceny sytuacji Polski po II wojnie światowej, orędownik walki z imperializmem rosyjskim i wspierania ambicji Ukraińców, Litwinów, Białorusinów oraz wszystkich narodów Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w dążeniu do wyzwolenia. Nadrzędny imperatyw wszystkich jego działań stanowiły służba polskiej racji stanu, antykomunizm i umiłowanie wolności. Cześć Jego pamięci!

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020