Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

M.P.2020.387
ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

- upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 maja 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, u dołu transpozycja fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" oraz u góry napis będący fragmentem wypowiedzi Jana Pawła II: "[...] urodziłem się / w 1920, w maju, / w tym czasie, / kiedy bolszewicy / szli / na Warszawę", zakończony kropką; z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020, u dołu półkolem napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony postać Jana Pawła II, z lewej strony wizerunek chrzcielnicy z Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, u góry napis: 1920 / - / 2020 oraz poniżej biało-czerwona prostokątna flaga Polski. W otoku napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki

dodatkowe

druk UV (kolor biały i czerwony)
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji (w sztukach) do 16 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

z prawej strony fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, powyżej częściowo w jej tle zegar słoneczny umieszczony na ścianie bazyliki, z lewej strony zegara napis: 10 / ZŁ, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż górnej krawędzi półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Jana Pawła II z pastorałem i z ręką uniesioną w geście powitania. W otoku napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki

dodatkowe

matowanie laserowe, wysoki relief
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 31,10
Wielkość emisji (w sztukach) do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 500 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, w dolnej części transpozycja fragmentu obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" oraz u góry napis będący fragmentem wypowiedzi Jana Pawła II: "[...] urodziłem się / w 1920, w maju, / w tym czasie, / kiedy bolszewicy / szli / na Warszawę", zakończony kropką. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wokół płaszczyzny półkolem napisy: u góry RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu BITWA WARSZAWSKA 1920, zakończone perełką. Poza wyodrębnioną płaszczyzną, w lewym rogu napis: 500 / zł, w dolnym rogu półkolem oznaczenie roku emisji: 2020; w górnym i prawym rogu powtarzający się ozdobny ornament

wzór
Strona odwrotna (rewers):

w centralnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek Jana Pawła II klęczącego przy chrzcielnicy z Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, powyżej z lewej strony napis: 1920-2020, wokół płaszczyzny półkolem napis: 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Poza wyodrębnioną płaszczyzną w czterech rogach monety powtarzający się ozdobny ornament

wzór
Brzeg (bok) gładki
Wymiary (w milimetrach) 40,00 x 40,00 (klipa)
Próba Au 999,9/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 966
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.387

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, 10 zł i 500 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Data aktu: 23/04/2020
Data ogłoszenia: 28/04/2020
Data wejścia w życie: 28/04/2020