Nadanie odznaczeń.

M.P.20.1100
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 334/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju wędkarstwa oraz ochrony wód i środowiska naturalnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Musiał Jerzy Bernard, 2. Tyde Zbigniew, 3. Wonatowski Stanisław Alfred,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Gładysz Andrzej, 5. Góras Sylwester Piotr, 6. Kozioł Mirosław Stanisław, 7. Wiśniewski Marcin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kaszubowski Jerzy, 9. Makowski Karol Adam, 10. Najmowska Danuta, 11. Osiński Leszek Michał, 12. Puchała Maciej Witold, 13. Pyjor Tomasz Wojciech, 14. Świątkowski Waldemar Piotr, 15. Zaleśkiewicz Marcin Henryk, 16. Żołnowska Olga Dagmara,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Abramczyk Marek Piotr, 18. Stochniałek Sławomir, 19. Wołodko Izabela Anna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Ogonowski Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kaczmarek Artur Paweł, 22. Malik Anna, 23. Mikołajczyk Dominik Dawid,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa: 24. Frydrych Piotr, 25. Krucikowski Marek, 26. Rabenda Mirosław, 27. Wawryn Mariusz Adam, 28. Wolszczak Konrad,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

29. Gadzała Rafael Arystoteles, 30. Hamkało Maria Władysława, 31. Rędzio Andrzej Jerzy, 32. Straube Tadeusz Józef,

33. Wójcik Ryszard, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła 34. Kozak Witold,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Sołek Ireneusz Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Żarów Stefan Michał,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Cieślar Szymon Norbert, 38. Młotkowski Jan Marek, 39. Stelmaszyk-Świerczyńska Anna Marzena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Bełczącki Maciej Piotr, 41. Burnatowicz Michał Sebastian,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. ks. Głodowski Bogusław Franciszek.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021