Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

M.P.2020.1081
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. poz. 1009 oraz z 2002 r. poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa zrzeszenia
1 dolnośląskie Lądek-Zdrój Stowarzyszenie Europejskich Historycznych Miast Termalnych - European Historie Thermal Towns Association [EHTTA]
2 lubelskie Kazimierz

Dolny

Europejska Federacja Kolonii Artystycznych - European Federation of Artists' Colonies [euroArt]
3 małopolskie Kraków European Metropolitan Transport Authorities [EMTA]*
4 małopolskie Kraków World Urban Parks Incorporated*
5 małopolskie Wadowice Associazione Europea Romea Strata [AERS]*
6 mazowieckie Warszawa Marketing Miast Europejskich - European Cities Marketing
7 mazowieckie Sierpc Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
8 pomorskie Gdynia Międzynarodowa Sieć Miast Uczących się UNESCO - UNESCO Global Network of Learning Cities
9 śląskie Europejska Sieć Społeczna - European Social Network [ESN]
10 śląskie Katowice ICLEI Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju - Local Governments for Sustainability [ICLEI]
11 warmińsko - mazurskie Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN - European Regions Research and Innovation Network [ERRIN]
12 warmińsko - mazurskie Wydminy Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
13 warmińsko - mazurskie powiat olsztyński Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
14 warmińsko - mazurskie Braniewo Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
15 zachodniopomorskie Myślibórz Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - Europäische Route der Backsteingotik e.V.
* Nazwa stowarzyszenia nie ma polskiego odpowiednika.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa zrzeszenia
1 łódzkie Rzgów Europejskie Stowarzyszenie Wspólnot Przemysłu Tekstylnego - European Textile Collectivities Association [ACTE]
2 małopolskie Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym - Fondation des Régions Européennes pour 1a Recherche en Education et Formation [FREREF]
3 małopolskie Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi - Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung [ARGE]
4 małopolskie Sieć Europejskich Regionów i Władz Lokalnych współpracujących razem w celu polepszenia stanu zdrowia obywateli poprzez współpracę - The European Network of Regions Improving Citizens' Health [ENRICHI
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1081

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Data aktu: 16/11/2020
Data ogłoszenia: 26/11/2020
Data wejścia w życie: 26/11/2020