Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 50/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego:

1. Abramczuk Stanisław s. Mikołaja, 2. Abramczuk Józefa c. Jana, 3. Abramek Franciszek s. Andrzeja, 4. Abramek Janina c. Jakuba, 5. Abramowicz Józef s. Józefa, 6. Abramowicz Leokadia c. Andrzeja, 7. Adamiuk Aleksander s. Stefana, 8. Adamiuk Franciszka c. Stanisława, 9. Adamiuk Józef s. Franciszka, 10 Adamiuk Nadzieja c. Bazylego, 11. Andrzejewski Józef s. Jana, 12. Andrzejewska Leokadia c. Feliksa, 13. Andrzejek Eugeniusz s. Jana, 14. Andrzejek Janina c. Dominika, 15. Andrzejek Jan s. Jana, 16. Andrzejek Wiera c. Maksyma, 17. Andrzejek Piotr s. Michała, 18. Andrzejek Olga c. Jana, 19. Antczak Stanisław s. Stanisława, 20. Antczak Jadwiga c. Edwarda, 21. Antonowicz Władysław s. Stanisława, 22. Antonowicz Marianna c. Kazimierza. 23. Babkiewicz Jan s. Stefana, 24. Babkiewicz Olga c. Jana, 25. Bebko Piotr s. Eukodima, 26. Bebko Anna c. Pawła, 27. Besaraba Feliks s. Marcina, 28. Besaraba Marianna c. Jana, 29. Bielecki Józef s. Izydora, 30. Bielecka Marianna c. Teodora, 31. Bijata Stanisław s. Wiktora, 32. Bijata Krystyna c. Aleksandra, 33. Bojarczuk Wiktor s. Piotra, 34. Bojarczuk Aniela c. Antoniego, 35. Brodacki Antoni s. Henryka, 36. Brodacka Marianna c. Czesława, 37. Chacewicz Jan s. Stefana, 38. Chacewicz Wiera c. Michała, 39. Chmielewski Stanisław s. Stanisława, 40. Chmielewska Stanisława c. Filipa, 41. Chwedaczuk Stanisław s. Franciszka, 42. Chwedaczuk Jadwiga c. Franciszka, 43. Cokalski Stanisław s. Juliana, 44. Cokalska Maria c. Pawła, 45. Czajka Kazimierz s. Michała, 46. Czajka Irena c. Jana, 47. Czeberkus Aleksander s. Ignacego, 48. Czeberkus Maria c. Tychona, 49. Czyż Marian s. Franciszka, 50. Czyż Marianna c. Jakuba, 51. Czyżak Eugeniusz s. Leona, 52. Czyżak Irena c. Michała, 53. Daniluk Bazyli s. Jakuba, 54. Daniluk Stanisława c. Teodora, 55. Derlukiewicz Feliks s. Szymona, 56. Derlukiewicz Janina c. Stanisława, 57. Dębowski Zdzisław s. Wincentego, 58. Dębowska Stanisława c. Antoniego, 59. Dmitruk Jan s. Stefana, 60. Dmitruk Marianna c. Jana, 61. Dudziuk Józef s. Andrzeja, 62. Dudziuk Feliksa c. Andrzeja, 63. Fijałkowski Szymon s. Konstantego, 64. Fijałkowska Feliksa c. Artema, 65. Filipiak Stanisław s. Edwarda, 66. Filipiak Gertruda c. Józefa, 67. Filipiuk Stefan s. Władysława, 68. Filipiuk Mieczysława c. Józefa, 69. Fronczek Jan s. Jana, 70. Fronczek Adela c. Antoniego, 71. Furmanek Franciszek s. Jana, 72. Furmanek Regina c. Wiktora, 73. Gąsowski Tadeusz s. Aleksandra, 74. Gąsowska Marianna c. Jakuba, 75. Gliwiński Tadeusz s. Stanisława, 76. Gliwińska Barbara c. Jana, 77. Głowacki Stanisław s. Pawła, 78. Głowacka Sabina c. Jana, 79. Grabek Stanisław s. Stanisława, 80. Grabek Franciszka c. Ignacego, 81. Harasimiuk Kazimierz s. Eustachiusza, 82. Harasimiuk Weronika c. Teodora, 83. Hołownia Józef s. Władysława, 84. Hołownia Aniela c. Ludwika, 85. Hołownia Kazimierz s. Ludwika, 86. Hołownia Teofila c. Piotra, 87. Iwanowski Piotr s. Piotra, 88. Iwanowska Eugenia c. Jana, 89. Jowtuch Zygmunt s. Michała, 90. Jowtuch Stanisława c. Jana, 91. Józefaciuk Józef s. Marcina, 92. Józefaciuk Marianna c. Jana, 93. Kaliszuk Stanisław s. Jakuba, 94. Kaliszuk Marianna c. Stanisława, 95. Kamiński Antoni s. Stanisława, 96. Kamińska Janina c. Feliksa, 97. Kiryłowicz Bolesław s. Józefa, 98. Kiryłowicz Marianna c. Bazylego, 99. Kolejko Stanisław s. Jana, 100. Kolejko Władysława c. Bolesława, 101. Kołbuś Stanisław s. Benedykta, 102. Kołbuś Marianna c. Andrzeja, 103. Kozak Aleksander s. Jakuba, 104. Kozak Janina c. Stefana, 105. Kożuch Eugeniusz s. Stanisława, 106. Kożuch Leonarda c. Józefa, 107. Krasa Klemens s. Franciszka, 108. Krasa Feliksa c. Jana, 109. Krasa Antoni s. Aleksandra, 110. Krasa Marta c. Czesława, 111. Kubiak Stanisław s. Stanisława, 112. Kubiak Kazimiera c. Leona, 113. Kuc Stanisław s. Leopolda, 114. Kuc Jadwiga c. Stanisława, 115. Kuczyński Jerzy s. Jana, 116. Kuczyńska Wanda c. Władysława, 117. Kudła Wacław s. Antoniego, 118. Kudła Alicja c. Seweryna, 119. Kunka Antoni s. Franciszka, 120. Kunka Zofia c. Antoniego, 121. Kurowski Jan s. Bolesława, 122. Kurowska Józefa c. Józefa, 123. Kutnik Stefan s. Kazimierza 124. Kurowska Marianna c. Grzegorza, 125. Kutnik Stefan s. Kazimierza, 126. Kutnik Zofia c. Michała, 127. Kurel Mikołaj s. Szymona, 128. Kurel Anna c. Emiliana, 129. Kuzawski Władysław s. Jana, 130. Kuzawska Marianna c. Grzegorza, 131. Lasecki Mikołaj s. Teofila, 132. Lasecka Jadwiga c. Eliasza, 133. Laskowski Michał s. Seweryna, 134. Laskowska Janina c. Stanisława, 135. Lesiuk Czesław s. Franciszka, 136. Lesiuk Agnieszka c. Józefa, 137. Leszek Feliks s. Michała, 138. Leszek Wiktoria c. Mateusza, 139. Lichaczewski Władysław s. Mikołaja, 140. Lichaczewska Eugenia c. Józefa, 141. Ligor Teodor s. Grzegorza, 142. Ligor Katarzyna c. Dymitra, 143. Lipko Józef s. Wincentego, 144. Lipko Marianna c. Dymitra, 145. Lisowski Jan s. Franciszka, 146. Lisowska Leokadia c. Stanisława, 147. Łapiński Jan s. Józefa, 148. Łapińska Eugenia c. Pawła, 149. Łaski Józef s. Władysława, 150. Łaska Marianna c. Szymona, 151. Łubik Władysław s. Stanisława, 152. Łubik Józefa c. Władysława, 153. Łukaszuk Paweł s. Ignacego, 154. Łukaszuk Pelagia c. Stanisława, 155. Łukaszuk Stefan s. Michała, 156. Łukaszuk Janina c. Stanisława, 157. Maksymiuk Józef s. Stanisława, 158. Maksymiuk Jadwiga c. Jana, 159. Malinowski-Wójcik Eugeniusz s. Stanisława, 160. Malinowska-Wójcik Stefania c. Alberta, 161. Marchalewski Jan s. Jana, 162. Marchalewska Marianna c. Józefa, 163. Mazur Tadeusz s. Władysława, 164. Mazur Stanisława c. Stanisława, 165. Melaniuk Józef s. Filipa, 166. Melaniuk Władysława c. Aleksandra, 167. Mirończuk Stanisław s. Mikołaja, 168. Mirończuk Marianna c. Adama, 169. Miroński Jan s. Władysława, 170. Mirońska Jadwiga c. Bronisława, 171. Mularewicz Jan s. Łukasza, 172. Mularewicz Maria c. Cyryla, 173. Nożyk Hipolit s. Marcina, 174. Nożyk Bolesława c. Józefa, 175. Olejek Anatol s. Karola, 176. Olejek Janina c. Jana, 177. Ossowski Jan s. Piotra, 178. Ossowska Helena c. Antoniego, 179. Pacholczuk Józef s. Józefa, 180. Pacholczuk Olga c. Jana, 181. Paczóski Eugeniusz s. Józefa, 182. Paczóska Janina c. Wojciecha, 183. Panasiuk Józef s. Jana, 184. Panasiuk Leokadia c. Józefa, 185. Papiński Ignacy s. Józefa, 186. Papińska Jadwiga c. Pawła, 187. Petkiewicz Józef s. Antoniego, 188. Petkiewicz Bernarda c. Michała, 189. Pietrusik Stanisław s. Władysława, 190. Pietrusik Olga c. Jana, 191. Pińczuk Zygmunt s. Antoniego, 192. Pińczuk Wanda c. Józefa, 193. Płandowski Czesław s. Juliana, 194. Płandowska Czesława c. Dymitra, 195. Popławski Kazimierz s. Feliksa, 196. Popławska Leokadia c. Franciszka, 197. Prud Bazyli s. Gabriela, 198. Prud Wiera c. Michała, 199. Puczko Jan s. Marcina, 200. Puczko Marianna c. Teodora, 201. Pyrka Władysław s. Jana, 202. Pyrka Stanisława c. Michała, 203. Romaniuk Antoni s. Jana, 204. Romaniuk Stefania c. Izydora, 205. Romaniuk Franciszek s. Mikołaja, 206. Romaniuk Nadzieja c. Mikołaja, 207. Romaniuk Julian s. Tomasza, 208. Romaniuk Sebilia c. Józefa, 209. Rozwadowski Michał s. Marcina, 210. Rozwadowska Feliksa c. Albina, 211. Semeniuk Józef s. Grzegorza, 212. Semeniuk Balbina c. Jana, 213. Serafinowicz Henryk s. Tomasza, 214. Serafinowicz Maria c. Jana, 215. Sienkiewicz Franciszek s. Stefana, 216. Sienkiewicz Anna c. Antoniego, 217. Smorągiewicz Franciszek s. Franciszka, 218. Smorągiewicz Marianna c. Lucjana, 219. Stankiewicz Adam s. Józefa, 220. Stankiewicz Paulina c. Konstantego, 221. Stawecki Stanisław s. Feliksa, 222. Stawecka Stanisława c. Jana, 223. Stępniewski Józef s. Józefa, 224. Stępniewska Danuta c. Jana, 225. Strzelecki Czesław s. Jana, 226. Strzelecka Stanisława c. Stanisława, 227. Świętochowski Jan s. Józefa, 228. Świętochowska Zofia c. Andrzeja, 229. Szabelski Antoni s. Stanisława, 230. Szabelska Celina c. Franciszka, 231. Szutko Jan s. Aleksandra, 232. Szutko Leokadia c. Stefana, 233. Szyc Józef s. Józefa, 234. Szyc Regina c. Maksyma, 235. Tarkowski Franciszek s. Tomasza, 236. Tarkowska Teofila c. Lucjana, 237. Trębicki Wacław s. Józefa, 238. Trębicka Bolesława c. Andrzeja, 239. Tymoszyński Wacław s. Józefa, 240. Tymoszyńska Anna c. Juliana, 241. Wakuła Teodozy s. Andrzeja, 242. Wakuła Franciszka c. Aleksandra, 243. Walo Bronisław s. Wojciecha, 244. Walo Anna c. Jana, 245. Wasiluk Antoni s. Antoniego, 246. Wasiluk Nina c. Piotra, 247. Wojnowski Franciszek s. Teodora, 248. Wojnowska Helena c. Józefa, 249. Zahorowicz Stanisław s. Stanisława, 250. Zahorowicz Stanisława c. Antoniego, 251. Zdunek Michał s. Tomasza, 252. Zdunek Jadwiga c. Józefa, 253. Zubelewicz Piotr s. Michała, 254. Zubelewicz Karolina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

255. Bal Tadeusz s. Łukasza, 256. Bal Czesława c. Macieja, 257. Baran Józef s. Wojciecha, 258. Baran Aniela c. Jana, 259. Brzana Paweł s. Jana, 260. Brzana Maria c. Tomasza, 261. Czaja Tadeusz s. Antoniego, 262. Czaja Julia c. Jana, 263. Dragan Wojciech s. Jana, 264. Dragan Stefania c. Adama, 265. Głowa Tadeusz s. Józefa, 266. Głowa Aniela c. Andrzeja, 267. Głód Kazimierz s. Andrzeja, 268. Głód Helena c. Andrzeja, 269. Jakieła Jan s. Stanisława, 270. Jakieła Genowefa c. Józefa, 271. Kamiński Tomasz s. Jana, 272. Kamińska Helena c. Jana, 273. Korzec Stanisław s. Jana, 274. Korzec Genowefa c. Józefa, 275. Kozubal Władysław s. Andrzeja, 276. Kozubal Helena c. Jana, 277. Kucharski Franciszek s. Szymona, 278. Kucharska Zofia c. Franciszka, 279. Kurdyła Marian s. Feliksa, 280. Kurdyła Helena c. Józefa, 281. Leń Stanisław s. Piotra, 282. Leń Julia c. Jana, 283. Marszał Michał s. Wojciecha, 284. Marszał Zofia c. Antoniego, 285. Mroczka Mieczysław s. Piotra, 286. Mroczka Janina c. Franciszka, 287. Pachana Stanisław s. Andrzeja, 288. Pachana Janina c. Andrzeja, 289. Pernal Józef s. Marcelego, 290. Pernal Władysława c. Jana, 291. Piekarz Franciszek s. Wojciecha, 292. Piekarz Kazimiera c. Józefa, 293. Smolak Leon s. Franciszka, 294. Smolak Helena c. Józefa, 295. Staroń Antoni s. Jana, 296. Staroń Adela c. Antoniego, 297. Szczepanik Stanisław s. Pawła, 298. Szczepanik Janina c. Józefa, 299. Szczurek Jan s. Pawła, 300. Szczurek Genowefa c. Mikołaja, 301. Welcer Kazimierz s. Jana, 302. Welcer Kazimiera c. Andrzeja, 303. Wołtosz Jakub s. Franciszka, 304. Wołtosz Zofia c. Franciszka, 305. Woźniak Tadeusz s. Jana, 306. Woźniak Zofia c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

307. Ćwiek Jan s. Kamila, 308. Ćwiek Katarzyna c. Andrzeja, 309. Dąbrowski Marian s. Franciszka, 310. Dąbrowska Aniela c. Franciszka, 311. Droździewicz Mieczysław s. Edwarda, 312. Droździewicz Eufemia c. Romana, 313. Dziemiańczyk Stanisław s. Jana, 314. Dziemiańczyk Bronisława c. Franciszka, 315. Górka Antoni s. Józefa, 316. Górka Kazimiera c. Tomasza, 317. Grochowski Paweł s. Jana, 318. Grochowska Natalia c. Jana, 319. Józefczyk Władysław s. Władysława, 320. Józefczyk Zofia c. Józefa, 321. Kłyś Witold s. Rudolfa, 322. Kłyś Teofila c. Piotra, 323. Knapik Władysław s. Franciszka, 324. Knapik Rozalia c. Józefa, 325. Kotula Stanisław s. Adama, 326. Kotula Maria c. Jana, 327. Kucharczyk Czesław s. Władysława, 328. Kucharczyk Helena c. Józefa, 329. Lupa Stanisław s. Józefa, 330. Lupa Cecylia c. Józefa, 331. Macheta Antoni s. Stefana, 332. Macheta Henryka c. Feliksa, 333. Morawa Jan s. Piotra, 334. Morawa Ludwika c. Stanisława, 335. Nowak Bronisław s. Franciszka, 336. Nowak Eugenia c. Teodora, 337. Nowakowski Antoni s. Józefa, 338. Nowakowska Anna c. Franciszka, 339. Pająk Stanisław s. Jana, 340. Pająk Antonina c. Antoniego, 341. Panek Józef s. Piotra, 342. Panek Stefania c. Stanisława, 343. Prochownik Stanisław s. Stanisława, 344. Prochownik Irena c. Edwarda, 345. Przybyło Józef s. Bartłomieja, 346. Przybyło Emilia c. Walentego, 347. Spólnik Feliks s. Piotra, 348. Spólnik Jadwiga c. Edwarda, 349. Stefaniak Stanisław s. Filipa, 350. Stefaniak Tekla c. Stanisława, 351. Szklarski Władysław s. Władysława, 352. Szklarska Janina c. Jana, 353. Świerkosz Wincenty s. Błażeja, 354. Świerkosz Anna c. Wojciecha, 355. Tokarz Józef s. Józefa, 356. Tokarz Władysława c. Jana, 357. Wąsiołek Franciszek s. Stanisława, 358. Wąsiołek Władysława c. Antoniego, 359. Wędzicha Franciszek s. Antoniego, 360. Wędzicha Aniela c. Pawła, 361. Wilkosz Jan s. Józefa, 362. Wilkosz Janina c. Franciszka, 363. Wojtylak Antoni s. Andrzeja, 364. Wojtylak Janina c. Franciszka, 365. Wrześniak Antoni s. Franciszka, 366. Wrześniak Maria c. Stanisława, 367. Zastawny Stanisław s. Leona, 368. Zastawna Zofia c. Andrzeja, 369. Zawadzki Władysław s. Jana, 370. Zawadzka Zofia c. Bronisława, 371. Żaba Kazimierz s. Piotra, 372. Żaba Emilia c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

373. Brożek Edward s. Józefa, 374. Brożek Natalia c. Ludwika, 375. Rutkowski Wacław s. Jakuba, 376. Rutkowska Sabina c. Wojciecha, 377. Ścigała Bronisław s. Franciszka, 378. Ścigała Stefania c. Józefa, 379. Szambelan Kazimierz s. Lucjana, 380. Szambelan Maria c. Leona,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

381. Jackowski Czesław s. Jana, 382. Jackowska Irena c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

383. Bamberski Walenty s. Szymona, 384. Bamberska Czesława c. Józefa, 385. Brzeziński Władysław s. Pawła, 386. Brzezińska Agnieszka c. Stefana, 387. Ciećka Wacław s. Jana, 388. Ciećka Łucja c. Stanisława, 389. Karpiński Aleksander s. Walentego, 390. Karpińska Zofia c. Józefa, 391. Kędzierski Zygmunt s. Feliksa, 392. Kędzierska Leokadia c. Józefa, 393. Klóska Leon s. Piotra, 394. Klóska Franciszka c. Alberta, 395. Kończak Konstanty s. Konstantego, 396. Kończak Elżbieta c. Jana, 397. Łusiewicz Tadeusz s. Bronisława, 398. Łusiewicz Leokadia c. Jakuba, 399. Maćkowski Lesław s. Konstantego, 400. Maćkowska Janina c. Jana, 401. Merker Stanisław s. Maksymiliana, 402. Merker Irena c. Jana, 403. Nowak Antoni s. Stanisława, 404. Nowak Monika c. Antoniego, 405. Nowak Ryszard s. Władysłiawa, 406. Nowak Genowefa c. Stanisława, 407. Pala Leon s. Wojciecha, 408. Pala Bronisława c. Jana, 409. Pazdej Jan s. Józefa, 410. Pazdej Kazimiera c. Józefa, 411. Pinkowski Józef s. Kazimierza, 412. Pinkowska Małgorzata c. Ksawerego, 413. Piotr Franciszek s. Jana, 414. Piotr Gertruda c. Fryca, 415. Sędziński Józef s. Wojciecha, 416. Sędzińska Janina c. Franciszka, 417. Schott Jan s. Maksymiliana, 418. Schott Ruth c. Adolfa, 419. Stochaj Stefan s. Szczepana, 420. Stochaj Zefiryna c. Józefa, 421. Szaniawski Antoni s. Aleksandra, 422. Szaniawska Genowefa c. Józefa, 423. Świder Władysław s. Wojciecha, 424. Świder Teodozja c. Piotra, 425. Tatera Jan s. Józefa, 426. Tatera Teodora c. Stefana, 427. Tykfer Leon s. Hermanna, 428. Tykfer Marta c. Władysława, 429. Winczek Tadeusz s. Stefana, 430. Winczek Cecylia c. Józefa, 431. Włodarczyk Lucjan s. Jana, 432. Włodarczyk Lucyna c. Jana, 433. Wróblewski Czesław s. Marcina, 434. Wróblewska Jadwiga c. Stanisława,

na wiosek Wojewody Warszawskiego:

435. Czechowski Jan s. Jana, 436. Czechowska Krystyna c. Ignacego, 437. Dębicki Stefan s. Józefa, 438. Dębicka Eugenia c. Pawła, 439. Franczak Jan s. Stefana, 440. Franczak Helena c. Jana, 441. Galczewski Bolesław s. Bolesława, 442. Galczewska Helena c. Bogdana, 443. Grabiński Tadeusz s. Edwarda, 444. Grabińska Nina c. Grzegorza, 445. Kołtoński Wacław s. Bolesława, 446. Kołtońska Alina c. Aleksandra, 447. Łoń Tadeusz s. Kazimierza, 448. Łoń Anna c. Antoniego, 449. Macherzyński Edward s. Teofila, 450. Macherzyńska Janina c. Stanisława, 451. Michnowski Jan s. Antoniego, 452. Michnowska Jadwiga c. Bolesława, 453. Modrzejewski Czesław s. Apoloniusza, 454. Modrzejewska Halina c. Franciszka, 455. Nowaczyński Stefan s. Stanisława, 456. Nowaczyńska Daniela c. Feliksa, 457. Porembny Stanisław s. Józefa, 458. Porembna Stefania c. Stanisława, 459. Rokicki Jerzy s. Stanisława, 460. Rokicka Zofia c. Jana, 461. Rudziński Władysław s. Edwarda, 462. Rudzińska Anna c. Henryka, 463. Sobolewski Zygmunt s. Józefa, 464. Sobolewska Marianna c. Andrzeja, 465. Statkiewicz Stanisław s. Stefana, 466. Statkiewicz Halina c. Stanisława, 467. Wojda Jan s. Łukasza, 468. Wojda Wiesława c. Stanisława, 469. Wojtczak Józef s. Józefa, 470. Wojtczak Eleonora c. Józefa, 471. Żeleszczak Michał s. Michała, 472. Żeleszczak Helena c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

473. Amborski Zenon, 474. Amborska Krystyna, 475. Birus Władysław s. Floriana, 476. Birus Maria c. Stanisława, 477. Cieślak Józef s. Adama, 478. Cieślak Karolina c. Józefa, 479. Czerwiński Stanisław s. Władysława, 480. Czerwińska Leonarda c. Piotra, 481. Dzido Franciszek s. Jana, 482. Dzido Maria c. Stanisława, 483. Dziembowski Bolesław s. Franciszka, 484. Dziembowska Maria c. Mikołaja, 485. Grabias Jan s. Antoniego, 486. Grabias Aniela c. Adama, 487. Gut Jan s. Władysława, 488. Gut Natalia c. Jana, 489. Kowal Jan s. Franciszka, 490. Kowal Anna c. Józefa, 491. Kowalski Jan s. Józefa, 492. Kowalska Maria c. Walentego, 493. Kunc Bolesław s. Kazimierza, 494. Kunc Bernarda c. Antoniego, 495. Masłowski Władysław s. Dymitra, 496. Masłowska Zofia c. Antoniego, 497. Momot Edward s. Jana, 498. Momot Genowefa c. Adama, 499. Paluch Adam s. Antoniego, 500. Paluch Janina c. Władysława, 501. Pułapa Adam s. Adama, 502. Pułapa Karolina c. Jana, 503. Pułapa Franciszek s. Jana, 504. Pułapa Katarzyna c. Józefa, 505. Różański Jan s. Antoniego, 506. Różańska Bronisława c. Józefa, 507. Sankiewicz Henryk s. Mariana, 508. Sankiewicz Klementyna c. Michała, 509. Sendecki Antoni s. Kazimierza, 510. Sendecka Petronela c. Jana, 511. Senkowski Zygmunt s. Józefa, 512. Senkowska Aldona c. Józefa, 513. Siedlecki Władysław s. Bronisława, 514. Siedlecka Stefania c. Walentego, 515. Siekierda Edward s. Leona, 516. Siekierda Emilia c. Wawrzyńca, 517. Sosnowski Aleksander s. Mikołaja, 518. Sosnowska Kazimiera c. Karola, 519. Stępień Jan s. Jana, 520. Stępień Karolina c. Andrzeja, 521. Szumski Leon s. Aleksandra, 522. Szumska Leokadia c. Piotra, 523. Telega Seweryn s. Stanisława, 524. Telega Janina c. Jana, 525. Wolanin Józef s. Waltentego, 526. Wolanin Karolina c. Andrzeja, 527. Wołoszyn Jan s. Pawła, 528. Wołoszyn Alfreda c. Jana, 529. Ziemichód Kazimierz s. Franciszka, 530. Ziemichód Maria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

531. Grzybowski Jan s. Józefa, 532. Grzybowska Róża c. Marcina.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021